Lezing Onderwijs in Cromvoirt door Cees Slegers

Van dorpsschool naar kindcentrum

In 1811 werd Cromvoirt een zelfstandige gemeente. Het gemeentebestuur werd verantwoordelijk voor de openbare lagere school, in de wandelgangen ook wel de volksschool genoemd. Op woensdag 5 oktober geeft Cees Slegers een lezing in DePetrus over het onderwijs in Cromvoirt. Aanvang 19.30 uur. Kosten: 8 euro inclusief koffie of thee. Aanmelding: vooraf via www.abzvught.nl.

In de tijden daarvoor was de school altijd een zaak van de kerk geweest. In de middeleeuwen was de dorpsschool in feite een parochieschool. Na de Reformatie werd de Gereformeerde Kerk de officiële staatsgodsdienst en kwamen er ook in Cromvoirt gereformeerde onderwijzers. En dat waren niet altijd de meest getalenteerden, zoals uit de verslagen blijkt. Maar ook toen Cromvoirt eigen baas over de school werd, ging het niet altijd van een leien dakje. Persoonlijke vetes tussen leden van de Raad en het Kerkbestuur leidden tot partijvorming in het dorp. Een strijd die de school niet ten goede kwam. Na de opheffing van de gemeente in 1933 kreeg de school een katholieke signatuur met het kerkbestuur als bevoegd gezag. In de naoorlogse jaren kwam er tot tweemaal toe een nieuw schoolgebouw. De school werd uiteindelijk onderdeel van de onderwijskoepel Talentis op katholieke, protestant-christelijke en oecumenische grondslag.

Deze lezing is onderdeel van een reeks die wordt georganiseerd door samenwerkende partijen in DePetrus: ABZ Vught, Bibliotheek Vught (Huis73), Vughts Museum en Stichting Erfgoed Vught.

Kijk ook bij

Inspiratiefestival Het Verhaal van Franciscus

Ingezonden mededeling Op zondag 22 oktober houden de Franciscaanse Beweging en Stadsklooster San Damiano een …