Leerlingen groep 8 al in november welkom op Maurick College

Leerlingen uit groep 8 kunnen dit jaar al in november kennismaken met het Maurick College. Deze leerlingen, die vorig jaar in groep 7 zaten, hebben vanwege de lockdown nog geen fysieke open dagen op middelbare scholen bezocht. Het Maurick College heeft daarom besloten om dit jaar al in november snuffelmiddagen te organiseren voor de groep 8-leerlingen. Ook aan hun ouder(s)/verzorger(s) is gedacht, zij zijn welkom op de voorlichtingsavond. Op 22 januari 2022 vindt het feestelijke Open Huis plaats op het Maurick College.

Het Maurick College vindt het heel belangrijk dat toekomstige leerlingen de school goed leren kennen. Daarom worden er doe- en meeloopdagen georganiseerd voor groep 8-leerlingen. Leerlingen uit groep acht die interesse hebben in vmbo-basis of vmbo-k/t met het profiel Zorg en Welzijn, zijn welkom op de doemiddag op maandag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur. De meeloopdagen die bedoeld zijn voor groep 8-leerlingen die interesse hebben in vmbo-t/havo, havo/vwo of gymnasium vinden plaats op 9, 10 en 11 november van 14.00 tot 16.00 uur. Op de website van het Maurick College dienen ouder(s)/verzorger(s) de leerlingen aan te melden voor een van deze snuffelmiddagen.

Voorlichtingsavonden
De afgelopen jaren kwamen docenten van het Maurick College op bezoek bij de basisscholen in de regio om voorlichting te geven. Dit jaar zijn ouder(s)/verzorger(s) welkom op een van de voorlichtingsavonden die plaatsvinden op het Maurick College op 23 november, 25 november, 7 december en 9 december om 19.00 uur. Aanmelden voor een van de avonden kan via de website van de school.

Tweejarige brugperiode
Het Maurick College is een brede scholengemeenschap. Dat betekent dat er verschillende soorten brugklassen zijn: de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, vmbo-kadergerichte/theoretische leerweg, vmbo-t/havo, havo/vwo en gymnasium. Dankzij de tweejarige brugperiode krijgen leerlingen op het Maurick College de kans om zich te ontplooien, waardoor ze in de tweede klas nog kunnen doorstromen naar een niveau dat het beste bij ze aansluit.

Talentontwikkeling op het Maurick College
Leerlingen krijgen op het Maurick College de kans om hun ambities op diverse gebieden te verwezenlijken. Naast een plek van kennisoverdracht, is het zeker een plek waar andere talenten kunnen worden ontplooid. Waarschijnlijk zal dit samen met de fijne sfeer op de school en het daltononderwijs bijdragen aan het feit dat de school zo in trek is. ‘Dalton’ houdt in dat leerlingen twee lesuren per schooldag zelf bepalen wat ze gaan doen. Leerlingen leren om kritisch naar hun eigen ontwikkeling en leerproces te kijken en worden zo goed voorbereid op hun vervolgopleiding.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …