V.l.n.r.: Achter: René Vorstenbosch, Jozef Kok, René van Vugt, Saskia Heijboer, Helma Christophe-van Herpen, Wally van der Eerden, Irene Smoor, Harrie Kuipers, Ton Latuhihin

Leden Adviesraad Sociaal Domein Vught benoemd

Op vrijdag 24 november jl. heeft wethouder Saskia Heijboer de benoeming van de nieuwe leden van de Adviesraad Sociaal Domein Vught met een bloemetje omlijst.

Wethouder Heijboer is blij met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. De verwachting is dat er nog meer leden aansluiten, tot maximaal 12 personen. Hopelijk ook jongeren en ervaringsdeskundigen met expertise op het gebied van Jeugdzorg/hulp.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad is al sinds 1 januari 2017 operationeel, maar sinds 5 oktober 2017 geformaliseerd door het vaststellen van de verordening door de Raad. Zij is een onafhankelijk orgaan op het brede terrein van het sociaal domein. De Adviesraad staat midden in de samenleving om gevraagd en ongevraagd het college en bestuur van de gemeente Vught van advies te voorzien over de beleids- en uitvoeringsontwikkelingen op het gehele sociaal domein.

De Adviesraad is alert op ontwikkelingen, kansen en knelpunten en vormt een brug naar de Vughtse samenleving door het betrekken van bestaande organisaties, groeperingen, (ervarings)deskundigen, belangenbehartigers, cliëntorganisaties en inwoners bij de advisering aan het college en de Raad.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …