Lastendruk in Vught weer omhoog

Vorig jaar daalde de lastendruk in Vught met 0,5% door de verlaging van de rioolheffing met 5,8%. Voor 2019 stijgen de lasten weer, afhankelijk van de keuze voor variant 1 of 2 voor de afvalstoffenheffing, met 2,1 of 2, %. Dat valt tegen in een jaar dat voor het eerst de OZB niet wordt aangepast met het inflatiepercentage. Fons Potters (D66) wees erop dat zelfs de OZB met 1,9% stijgt, een hogere stijging dan in de jaren dat er wel een inflatiecorrectie plaatsvond.

In de commissie ‘Bestuur’ werd gesproken over de jaarlijkse aanpassingen van de gemeentelijke tarieven. Daarbij gaat het om de vaststelling van de gemeentelijke leges, maar ook om de lijkbezorgingsrechten, de marktgelden, de OZB-percentages, de afvalheffing en de rioolheffing. De laatste drie bepalen de lastendruk van de Vughtse inwoners. Nu bij de vaststelling van de begroting is besloten om voor 2019 de inflatiecorrectie bij de OZB achterwege te laten – een afspraak die de VVD bij de coalitie-onderhandelingen uit het vuur heeft weten te slepen – zou je als burger mogen verwachten dat OZB in 2019, als je woning niet abnormaal in waarde is gestegen, gelijk blijft aan die van dit jaar. Dat is echter niet het geval. Door een andere berekeningswijze, die is opgelegd door Den Haag, wordt het belastingareaal in Vught lager. Om de totale opbrengst van de OZB niet te laten dalen ten opzichte van 2018, moet het OZB-percentage per 100 euro waarde van het onroerend goed toch omhoog en wel met 1,9%. Wethouder Toine van de Ven maakte duidelijk dat het hogere OZB-tarief veroorzaakt wordt doordat een deel van de objecten anders gewaardeerd wordt, de gemeente levert het niks méér op.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 12 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …