Patisserie De Rouw

Lastendruk in Vught stijgt

De lokale woonlasten in Vught stijgen voor 2020 aanzienlijk, tenminste, als de voorgestelde tarieven in de raadsvergadering van donderdag 12 december door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In 2019 stegen de lasten slechts beperkt, maar voor 2020 worden de OZB-tarieven weer geïndiceerd (1,5% stijging), terwijl het vastrecht voor de afvalstoffenheffing van 131 naar 189 euro gaat omdat het GFT voortaan zonder extra kosten om de twee weken aan de deur gezet kan worden. Ook het basistarief voor de rioolbelasting gaat 5 euro omhoog. Dit betekent dat de lokale lasten in 2020 stijgen van 873 naar 931 euro.

Volgens de standaardberekening gaan de jaarlijkse lasten dus 58 euro per jaar omhoog. Uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden in een laagbouwwoning, met het gemiddelde aantal ledigingen per jaar d.w.z. 9x voor restafval en 6x voor GFT-bakken van 140 liter. Dat gezin woont in een huis met een WOZ-waarde van 346.653 euro in 2019 en dat zal in 2020 gewaardeerd worden op 369.185 euro. De OZB, die aan een dergelijke waarde wordt gekoppeld, was in 2019 407 euro en wordt in 2020 413 euro. Een stijging van 6 euro.

Afvalstoffenheffing
De stijging zit dus vooral in de Afvalstoffenheffing. Dat heeft te maken met de verandering in het ophalen van GFT. Er is besloten om het GFT los te koppelen van Diftar om te stimuleren dat etensresten beter gescheiden worden. Gemiddeld bestaat bijna de helft van de inhoud van de ‘grijze bak uit GFT. Dit jaar kost het nog 2 euro per keer om de ‘groene bak’ buiten te zetten, vanaf 1 januari kan deze bak 26 keer per jaar ‘gratis’ worden buiten gezet. Om de inkomsten die daardoor worden misgelopen te compenseren, wordt het vastrecht met 58 euro per jaar verhoogd. Het streven is dat komend jaar door de betere scheiding het aangeboden restafval aanzienlijk zal dalen. Een huishouden kan door goed te scheiden zorgen dat het minder vaak de grijze container aan de straat hoeft te zetten. Daarmee wordt dan € 9,85 per container van 140 liter bespaard. Samen met de 6 x 2 euro die gemiddeld wordt bespaard door de ‘gratis’ groene bak, kan dus een groot deel van het duurdere vastrecht worden terugverdiend.

Kijk ook bij

Informatieve bijeenkomsten ‘Loslaten en nalaten’ op 29 september in gebouw Kropholler

Op dinsdag 29 september zullen in het imposante gebouw Kropholler aan Mariaplein 9 te Vught …