Landelijke Monumentenorganisatie dringt aan op hergebruik De Blauwe Scholk

De Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie, maakt zich ernstig zorgen over de voorgenomen sloop van De Blauwe Scholk, de vroegere Mariaschool in Den Dungen.

Met de sloop van dit gebouw dreigt belangrijk en voor het dorp beeldbepalend erfgoed verloren te gaan. Dat is zeer ongewenst en ook onnodig. De organisatie spreekt dan ook nadrukkelijk haar steun uit voor het verzet tegen sloop vanuit het dorp. De stichting heeft het gemeentebestuur van Sint-Michielsgestel schriftelijk verzocht om het gebouw te behouden en te herbestemmen. Tevens is de gemeente verzocht om het gebouw conform de gemeentelijke erfgoedverordening aan te wijzen tot monument.

Sloop niet meer van deze tijd
Het Cuypersgenootschap constateert dat het schoolgebouw – rond 1900 in een aantal fasen gegroeid tot het huidige pand – vanwege zijn historie en karakteristieke en vrij gaaf behouden architectuur een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische waarde bezit. Tevens is het gebouw een beeldbepalend element in de dorpskern van Den Dungen. Het genootschap vindt het van groot belang om dit erfgoed te behouden voor de toekomst. Overal in Nederland zijn vergelijkbare (school)gebouwen met succes herbestemd tot bijvoorbeeld woningen, een maatschappelijke voorziening of bedrijfshuisvesting. Het Cuypersgenootschap ziet niet in waarom dit hier niet mogelijk zou zijn. Het gebouw kent weliswaar achterstallig onderhoud, maar over het algemeen is de conditie nog goed. Een creatief architect moet dit gebouw weer een nieuw leven kunnen geven. Behoud en hergebruik van het gebouw past bij de verduurzaming van onze samenleving. De onnodige sloop van historische gebouwen is niet meer van deze tijd.

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …