Kunnen professionele kunsten voor Vught behouden blijven?

Het tijdelijke bestuur van Theater de Speeldoos heeft voor 2020 twee verschillende exploitatiemogelijkheden berekend, een voor een sociaal-cultureel centrum waarbij de Vughtenaren voor professionele kunst zijn aangewezen op theaters buiten Vught en één waarbij de professionele kunst in de Speeldoos te zien blijft. De totale exploitatiekosten van het culturele centrum komen uit op 537.616 euro waartegenover 334.000 euro aan inkomsten staan. Om het tekort te dekken zou de gemeente 203.016 euro subsidie moeten verstrekken. Dat is 155.894 euro minder dan de 358.910 euro die voor 2018 werd toegezegd.

Als de theaterfunctie gehandhaafd blijft en daarbij wordt uitgegaan van 50 professionele voorstellingen met een gemiddelde van 175 bezoekers en 40 filmvoorstellingen met gemiddeld 75 bezoekers, dan komen de totale exploitatiekosten (zonder afschrijvingskosten) uit op 972.231 euro. De inkomsten bedragen dan 590.225 euro, hetgeen betekent dat er sprake is van een exploitatietekort van 382.006 euro. Als de gemeente de huidige jaarsubsidie van 358.910 euro blijft uitkeren, dan rest er nog een tekort van iets meer dan 23.000 euro. Met 23.000 extra inkomsten zouden volgens deze berekening de professionele voorstellingen voor de Speeldoos dus behouden kunnen worden, maar dan zou de Vughtse raad alsnog moeten besluiten dat de subsidiegelden gebruikt mogen worden voor professionele voorstellingen.

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …