Koos Teuws ontvangt bloemen en 'bubbels' uit handen van burgemeester Van de Mortel

Koninklijke Onderscheidingen in Vught

Ter gelegenheid van Koningsdag kon burgemeester Van de Mortel vrijdag 24 april 7 Vughtenaren op de hoogte brengen van de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding. In verband met de regels rond corona zal de uitreiking later dit jaar plaatsvinden, als de coronamaatregelen het ‘opspelden’ van de eretekenen mogelijk maken. Mr. J.H.H. Theuws kreeg te horen dat ze was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, en M.J. van Amelsfort-Vorselaars, W.A. Couvée-van Osch, J.H.M.M. van der Zandt, N.J.J.P. Weijns, W.J.M.J. van den Bouwhuijsen en J.J.M.M. Bressers dat ze waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Alle gedecoreerden hebben gedurende geruime tijd vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein verricht en zich daarmee ingezet voor de samenleving.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden bepaald, dat de gedecoreerden telefonisch worden geïnformeerd dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. De uitreiking zal landelijk op een nader te bepalen datum plaatsvinden. Burgemeester Van de Mortel wilde de boodschap graag persoonlijk overbrengen en feliciteerde de zeven Vughtenaren aan huis, hetgeen vergezeld ging van ‘bubbels’ en bloemen. Namens Patisserie de Rouw en Het Klaverblad kregen de decorandi ook nog een ‘lekkere verrassing’ overhandigd.

Lees meer in Het Klaverblad van 29 april. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …