(Foto: Marc Bolsius)

Koninklijke onderscheiding voor Rijksarchivaris Noord-Brabant Jan Sanders

Bij zijn afscheid als rijksarchivaris en adjunct-directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is Dungenaar Jan Sanders (1955) op de Bossche Citadel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze koninklijke onderscheiding werd overhandigd door de burgemeester van Sint-Michielsgestel, Han Looijen, voor Sanders’ ruimhartige vrijwilligerswerk, de vele bestuursfuncties en zijn inspirerende onderzoeksactiviteiten die betrekking hebben op de geschiedenis van Brabant.

Historicus en archivaris Jan Sanders bracht 42 jaar – zijn gehele werkzame leven – door op het Rijksarchief in Noord-Brabant en het latere BHIC, waar hij diverse functies vervulde.

Historisch onderzoeker pur sang
Daarnaast heeft deze historisch onderzoeker pur sang tijdens en na zijn doctoraat aan de Rijksuniversiteit Leiden in 1990 meer dan zestig indrukwekkende wetenschappelijke publicaties geschreven over de geschiedenis van onder meer diverse religieuze ordes, broederschappen en klooster- en kerkgeschiedenis in Brabant. Dat deed hij veelal in samenwerking met andere onderzoekers. Daarbij kun je denken aan publicaties (en onderzoek) over de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, de orde der Kartuizers in Brabant en het klooster Sint-Catharinadal. Onlangs was hij landelijk in het nieuws bij het online gaan van het oude archief van het Sint-Catharinagasthuis in Grave.

Imposante lijst met vrijwilligerswerk
Ook de lijst met vrijwilligerswerk dat hij doet of heeft gedaan is imposant. Zo is hij bijvoorbeeld bestuurslid van Cartusiana in België, sinds 2012 is hij lid van de werkgroep norbertijnengeschiedenis in de Nederlanden. Via de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel is hij herontdekker van het vlechtheggen. Ook zit hij o.a. in de Erfgoedcommissie Abdij van Berne. Jan Sanders heeft zich al deze jaren een ware hoeder van de archieven getoond. Dit heeft hij altijd met een aanstekelijke bevlogenheid en grote vakbekwaamheid gedaan. Niet alleen heeft hij ervoor gezorgd dat de archieven in goede en geordende staat worden bewaard, ook heeft hij zich onvermoeibaar ingezet om deze voor een breder publiek toegankelijk te maken. Die publieksgerichte houding en zijn welwillendheid tot het delen van zijn kennis, maken het voor iedereen mogelijk iets te leren over de geschiedenis van Brabant.

De Koninklijke onderscheiding werd overhandigd door de burgemeester van Sint-Michielsgestel, Han Looijen, en opgespeld door echtgenote Anny Sanders.

Kijk ook bij

Concert in Sint-Catharinakerk op 13 juli

Het ’s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble (HVE) geeft op woensdag 13 juli om 21.00 uur een concert …