Komt er een alternatief voor huis-aan-huisinzameling van glas?

De VVD-fractie in de Vughtse raad stelde het college op 13 december vragen over de inzameling van glas. Met ingang van 1 augustus 2021 is de gemeente Vught gestopt met het huis-aan-huis ophalen van glas. Vughtenaren moeten sinds die datum zelf hun glas wegbrengen naar de glasbak.

Een Vughtse ondernemer heeft vervolgens het initiatief genomen om tegen betaling glas te gaan inzamelen. Deze ondernemer werd direct door de gemeente aangesproken dat hij daarmee niet zomaar van start mocht gaan. Er is vervolgens overleg geweest en in september 2021 is door de ondernemer een officiële aanvraag om toestemming ingediend. De toestemming is nog niet verleend. In december werd de ondernemer benaderd door de gemeente (Wegwijs+). Een cliënt was op zoek naar iemand die glas wilde ophalen, omdat een thuiszorgmedewerker dat kennelijk niet mag doen. De vraag aan de ondernemer was of hij het glas bij de cliënt wilde gaan ophalen. Een opmerkelijke gang van zaken, waarvan de VVD-fractie de achtergrond wil weten.

Antwoord
Het college laat weten dat er nog geen vergunning afgegeven is aan de ondernemer. Op 21 oktober 2021 is een digitale brief verzonden waarin is aangegeven dat zijn aanvraag van september onvolledig is. In de brief staat ook aan welke voorwaarden de vergunningsaanvraag moet voldoen. Het college geeft ook aan dat niet de gemeente Vught, maar Welzijn Vught contact heeft opgenomen met de ondernemer. De gemeente heeft Welzijn Vught benaderd met de vraag of ze daar wat konden betekenen voor een bewoner die niet zelf in staat is om het glas naar de glasbak te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van burenhulp/mantelzorgondersteuning. Bij Welzijn Vught dachten ze meteen aan de Vughtse ondernemer, maar ze waren er niet van op de hoogte dat die nog géén vergunning heeft.

Alternatief
De VVD stelde ook de vraag of de gemeente een alternatief biedt aan inwoners die onmogelijk zelf glas kunnen wegbrengen. Het college antwoordt: “Als er meer van dit soort aanvragen binnenkomen, dan is Welzijn Vught bereid om samen met de gemeente mee te denken over een structurele oplossing.”

Kijk ook bij

Een dansje en glimlach bij ‘stoute’ protestactie horeca

De bliksemactie van de Vughtse horeca toverde afgelopen zaterdag in het centrum en in Helvoirt …