Kerstsponsorloop Maurick College voor Stichting Leergeld Vught

Alle tweedeklassers van het Maurick College houden op vrijdag 23 december een kerstsponsorloop voor Stichting Leergeld Vught. Alle leerlingen rennen een rondje van 4,5 kilometer rond de IJzeren Man en halen daarmee geld op voor Stichting Leergeld. De leerlingen gaan daarvoor de komende weken langs de deuren.

De armoede die in Nederland toeneemt, neemt ook in Vught toe. De laatste jaren komen er steeds meer aanvragen voor ondersteuning bij Stichting Leergeld binnen. Die kan alle donaties dus zeer goed gebruiken. Leergeld spendeert dit geld aan kinderen in Vught, zodat zij ‘gewoon’ kunnen meedoen en de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen.

Wat doet Stichting Leergeld Vught?
Stichting Leergeld Vught zorgt voor allerlei zaken die nodig zijn om te kunnen meedoen. Er wordt voor gezorgd dat leerlingen schoolspullen kunnen kopen, een iPad of laptop kunnen aanschaffen, contributies van sportclubs kunnen betalen en kunnen meegaan met uitstapjes van school. Dit gaat altijd in nauw overleg met ouders, scholen en andere instanties in Vught. Door dit soort zaken te regelen, wordt wat van de stress weggenomen bij de kinderen en hun ouders.

Stichting Leergeld Vught is afhankelijk van subsidies en donaties van bedrijven, scholen en particulieren. Daarom vindt de stichting het reusachtig fijn dat klas 1 en 2 van het Maurick College Leergeld gaan ondersteunen! De brugklassers houden een kerstmarkt op donderdag 22 december op het Maurick College van 16.30 tot 19.00 uur en de tweedeklassers hebben de sponsorloop georganiseerd en rennen op vrijdagochtend 23 december een rondje IJzeren Man waarvoor zij geld inzamelen bij familie, vrienden en buurtgenoten! Stichting Leergeld is iedereen dankbaar die een kleine of een grote bijdrage levert!

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …