“Joepie! Onze school Kentalis Talent is voor de vierde keer Excellente School!”

Kentalis Talent voor vierde keer op rij Excellente School

Kentalis Talent in Vught heeft op maandag 27 juni voor de vierde keer op rij het predicaat Excellente School gekregen van de onderwijsinspectie. Een bijzondere prestatie, ook omdat het predicaat is afgegeven voor inclusief onderwijs dat in samenwerking met partnerschool De Bolster in Sint-Michielsgestel wordt vormgegeven.

“Ik ben heel trots op mijn team”, vertelt directeur Susan Zant. “Het best passende onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen is waar wij voor gaan. Dat kan in de speciaal onderwijssetting zijn, zoals Talent, of in een inclusieve setting. In samenwerking met De Bolster hebben we dat inclusieve onderwijs vormgegeven. Het blijft maatwerk, waarin ouders een belangrijke rol hebben en de best mogelijke plek voor hun kind omarmen.”

Leerling
Kentalis Talent heeft al jaren een samenwerking met De Bolster, waar een mediumsetting is gevestigd. “De leerling mag anders zijn. Het maakt niet uit of je doof, slechthorend of geen van beide bent. Op de school is er vanuit Kentalis Talent ondersteuning voor de dove/slechthorende leerling, zoals een logopedist en een docent Nederlandse Gebarentaal. Ook krijgt de leerkracht ondersteuning en delen we onze kennis en expertise. Een mooi voorbeeld van inclusiever onderwijs in de dagelijkse praktijk is dat er op de school een gebaar van de week is: en iedereen vindt dat heel gewoon. Zoals het ook hoort.”

Excellentieprofiel
De aanvraag voor Excellente School is gedaan op basis van het volgende excellentieprofiel: ‘Ons onderwijs is gericht op de best passende onderwijsplek op elk moment in de ontwikkeling van de leerlingen. Een intensieve samenwerking, het delen van expertise en onderzoeken van de aanpak en het resultaat staat centraal.’

“We zijn aantoonbaar doorontwikkeld. Anders hadden we nooit het predicaat gekregen”, vertelt Zant met een brede glimlach. “We hebben de ondersteuning in de reguliere setting verder vormgegeven en blijven dat ook doen voor onze dove/slechthorende leerlingen. Een belangrijk aspect daarbij is het toetsen en onderzoeken van onze aanpak. Dat doen we in samenwerking met Kentalis Academie. Deze resultaten zijn een belangrijke bijdrage aan onze doorontwikkeling van specialistisch én inclusief onderwijs. Dat uiteindelijk ten goede komt aan onze expertise die we binnen en buiten Kentalis uitdragen. Vanuit het belang van de leerling en zijn ontwikkeling.”

Blauwe koffertje
Mariet Thalens, jurylid Excellente Scholen, dat het beroemde blauwe koffertje met onder andere een vlag uitreikte, was eerder op de ochtend in Sint-Michielsgestel waar De Bolster ook het predicaat Excellente School kreeg. In totaal kregen veertien primair onderwijs scholen In Nederland dit predicaat, waaronder acht voor speciaal onderwijs. Het dankwoord van Zant werd afgesloten met confetti én gebak. En vooral dat laatste viel in de smaak bij de leerlingen.

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …