Kansen in het voorkeursalternatief N65

In het voorjaar van 2016 hebben de provincie, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Haaren en Rijkswaterstaat met het ministerie van Infrastructuur & Milieu een keuze gemaakt voor een voorkeursalternatief (VKA) N65. Het doel is om de barrièrewerking te verminderen en de oversteekbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren op en rondom de N65 tussen Vught en Haaren. Sinds dat moment zijn de partijen samen bezig met het uitwerken van het Voorkeursalternatief. Het streven is om medio 2018 een uitgewerkt ontwerp te hebben dat geschikt is voor nieuwe bestemmingsplannen en in 2019 te starten met de voorbereiding van de aanbesteding.

In de nadere uitwerking van het VKA wordt nu gekeken naar optimalisatie, zoals de haalbaarheid van verdiepte liggingen en de uitbreiding daarvan op de cruciale kruispunten op de N65. Dit alles op basis van reacties uit diverse bijeenkomsten en maatwerksessies in de directe omgevingen binnen de gemeenten Vught en Haaren. Met een mogelijke optimalisatie ontstaat de ruimte tegemoet te komen aan een deel van de wensen van de omgeving, gemeenten en provincie.

Het aanvullend onderzoek moet inzicht geven in de financiële haalbaarheid en richt zich op een eventuele uitbreiding van de verdiepte ligging van de rijksweg met de mogelijkheid de kruisingen Boslaan-Vijverbosweg in Vught en Torenstraat-Molenstraat in Haaren ongelijkvloers te maken. Dit om de gemeenten Vught en Haaren veilig, leefbaar en bereikbaar te houden. Het streven is om in de zomer meer duidelijkheid te hebben over deze haalbaarheid. Daarna worden de bewoners geïnformeerd over de gevolgen in hun eigen omgeving, waarbij ook feedback wordt geven op hun input in de maatwerksessies.

Kijk ook bij

Geef jouw sportkleding een tweede kans

Na de zomervakantie wordt voor de 6e keer de Sportkleding Weggeefbeurs gehouden. Vanaf april is …