Kamerlid naar Vught over kansen jongerenhuisvesting in monumenten

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66) uit Eindhoven komt maandag 19 maart naar Vught voor een discussiebijeenkomst over nieuwe manieren van huisvesting, vooral voor jongeren. Van Eijs heeft rijksmonumenten én wonen in haar portefeuille en juist daar liggen kansen voor Vught, zoals wonen op Voorburg.

Vught heeft géén grote ontwikkellocaties. Woningbouw zal dan ook vooral plaatsvinden op inbreidingslocaties of door innovatief benutten van bestaande gebouwen. Juist daar liggen kansen voor jongeren. Zij hebben minder grote eisen dan bijvoorbeeld gezinnen of senioren en zijn bereid om in andere woonwormen te leven. Vooral op zorgpark Voorburg zijn mogelijkheden voor huisvesting van jongeren. Op Voorburg is nu heel veel leegstand, omdat cliënten de afgelopen jaren vooral in gewone wijken zijn gaan wonen. Eerder gaf D66 Vught al aan veel te zien in een tegenovergestelde beweging: Voorburg moet veel meer een onderdeel van Vught worden met andere bewoners, bijvoorbeeld jongeren. Uiteraard moet het prachtige landgoed wel zo blijven als het nu is, maar gezien het groot aantal leegstaande gebouwen, moet dat geen probleem zijn. Een andere manier om meer jongeren in Vught onderdak te bieden is experimenteren met innovatieve woonvormen zoals ‘tiny houses’ en groepswonen.

Nieuwe woonvormen
Tijdens de avond geeft Tweede Kamerlid Jessica van Eijs haar visie op hoe we rijksmonumenten kunnen benutten om maatschappelijke vragen zoals bijvoorbeeld huisvesting voor jongeren aan te pakken. Daarna gaat zij samen met Vughtse deskundigen en eigenaren van rijksmonumenten en van Reinier van Arkel in gesprek over kansen en mogelijkheden voor nieuwe woonvormen in bestaande gebouwen.

Uiteraard is iedereen welkom op deze avond. Het vindt plaats in de D66-winkel aan de Kerkstraat 15 (voormalige stomerij) in het centrum van Vught. Inloop is om 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Stuur een mail aan dianne@d66vught.nl.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …