Kadernota: Vught stelt moeilijke keuzes nog uit

De Vughtse politiek gaat zich de komende maanden buigen over de Kadernota 2021-2024. De Kadernota is bedoeld om vooruit te kijken naar de begroting 2021, die in november moet worden vastgesteld, met een doorkijk naar de volgende 3 jaar. In deze Kadernota is weinig nieuw beleid opgenomen. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in november is ervoor gekozen de keuzes in nieuw beleid en aanpassingen in het bestaand beleid aan de nieuwe gemeenteraad over te laten. Dat biedt natuurlijk ook de bewoners van Helvoirt de kans om mee te beslissen.

In de aanloop naar de Kadernota wordt een doorrekening gemaakt van de financiële ontwikkelingen op het bestaande beleid. De meerjarencijfers worden dus geactualiseerd, voor zover de daarvoor benodigde informatie tenminste beschikbaar is. Dat is nu net het probleem, want eind mei is pas de z.g. Meicirculaire binnengekomen bij de gemeente en daaruit valt af te leiden hoe hoog de bijdragen zijn die de Nederlandse gemeenten komend jaar uit het gemeentefonds zullen ontvangen. Het gaat daarbij om substantiële bedragen, omdat ongeveer de helft van de Vughtse gemeentebegroting gedekt wordt door rijksuitkeringen. De Kadernota wordt opgesteld vóór de uitkomsten van de Meicirculaire bekend zijn; dat kan vervelend uitpakken, zoals vorig jaar bleek. Toen presenteerde het college een juichende Kadernota met mega-overschotten, maar toen de gevolgen van de Meicirculaire enkele dagen later duidelijk werden, verdampte de euforie als sneeuw voor de zon. Om het allemaal nog wat onzekerder te maken, krijgen de rekenmeesters van de gemeente in aanloop naar de presentatie van de begroting ook nog te maken met de Septembercirculaire, die soms ook nog voor verrassingen kan zorgen. Zeker dit jaar, omdat, door de coronacrisis, moeilijk te voorspellen is wat er rond Prinsjesdag gaat gebeuren. De ‘vertaling’ van de Meicirculaire is een hele klus, maar de raadsleden kregen vorige week in de commissie ‘Bestuur’ de toezegging van wethouder Toine van de Ven dat ze tijdig vóór de behandeling van de Kadernota in de ‘Gezamenlijke commissie’ van donderdag 25 juni een raadsinformatiebrief zullen ontvangen met de financiële gevolgen van de Meicirculaire voor Vught.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 10 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Dit moet je weten over een PayPal online casino

Ingezonden mededeling Wat is PayPal precies en hoe werkt het? Het meest voor de hand …