Jeugdfonds Sport & Cultuur maatschappelijk partner Prins Hendrik

Prins Hendrik en Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch & Vught zijn partners in het streven dat alle Vughtse kinderen moeten kunnen sporten. Want meedoen betekent meer kansen. Bij gelegenheid van de viering van het 110-jarig bestaan heeft de Vughtse sportclub Prins Hendrik op 22 september een intentieverklaring ondertekend met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch en Vught.

Doel van dit partnership is om de effectiviteit van de inzet van beide organisaties te vergroten ten behoeve van de sportparticipatie en leefbaarheid in Vught en omstreken. De voorgenomen samenwerking loopt over een periode van drie jaar, waarbij de volgende uitgangspunten zullen worden gehanteerd: verhoging van de bekendheid van sportparticipatie via inzet van elkaars netwerk; samenwerking om het bereik van kinderen in achterstandsituaties te verhogen; borging van een adequate opvang van kinderen om verantwoord te sporten en gezamenlijke fondsenwerving bijvoorbeeld rond bepaalde evenementen.

Binnen deze uitgangspunten werken zij gezamenlijk een jaarplan uit, dat ieder jaar ook wat de onderlinge samenwerking tussen partijen betreft, zal worden geëvalueerd. De verklaring werd in aanwezigheid van o.a. Toine van de Ven, wethouder Sport van de gemeente Vught, ondertekend door Rien van Haperen, voorzitter a.i. van de Vughtse sportclub Prins Hendrik en Michiel van Rijn van Alkemade, bestuurslid van het jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch en Vught.

Kijk ook bij

Kofferbakverkoop bij D’n Hop Boxtel

D’n Hop houdt op zondag 7 mei van 10.00-15.00 uur de eerste editie van de …