Jeroen Bosch Ziekenhuis start pilot tegen versnipperde poliklinische zorg

(Ingezonden mededeling)

Niet langer van polikliniek naar polikliniek voor bezoeken aan diverse medisch specialisten, maar één team zorgverleners dat een gecoördineerd behandelplan maakt, afgestemd op wat de patiënt nodig heeft. Voor (oudere) patiënten met meerdere chronische aandoeningen is de gang naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis een stuk eenvoudiger gemaakt. Verwacht resultaat van de redelijk unieke samenwerking: hogere patiënttevredenheid, minder poliklinische bezoeken, lagere zorgkosten en meer werkplezier voor medewerkers.

Steeds meer patiënten hebben verschillende aandoeningen die met elkaar samenhangen of elkaar beïnvloeden. Dat maakt de behandeling vaak complex. De betrokken specialismen richten zich meestal op één specifieke aandoening waardoor er vaak sprake is van versnipperde zorg. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een pilot gestart op de polikliniek om versnippering van zorg tegen te gaan. In het team cardiometabole aandoeningen komen drie verschillende specialismen samen tot één afgestemd behandelplan.

Door als zorgverleners van verschillende vakgebieden intensief met elkaar samen te werken in één team, kan de behandeling zo goed mogelijk op de specifieke situatie van de patiënt worden afgestemd. Patiënten krijgen één persoonlijk behandelvoorstel en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Daarbij is er één zorgprofessional die samen met de patiënt het overzicht bewaakt. Meestal is dit de verpleegkundig specialist of physician asisstant.

Eén aanspreekpunt
In het team cardiometabole aandoeningen worden patiënten met meerdere acute en chronische aandoeningen zoals diabetes, hartfalen en geheugenproblemen door verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en physician assistants beoordeeld. In plaats van afzonderlijke bezoeken aan deze zorgverleners, heeft de patiënt met bovenstaande aandoeningen voortaan één aanspreekpunt. Achter dit ene aanspreekpunt werkt een divers team aan zorgverleners vanuit verschillende specialismen samen aan één gecoördineerde behandeling, die wekelijks wordt besproken in het behandelteamoverleg.

Eerder opgedane ervaringen
De verwachting is dat deze nieuwe werkwijze onder meer gaat zorgen voor een hogere patiënttevredenheid, minder poliklinische bezoeken, lagere zorgkosten en meer werkplezier voor medewerkers. Om dit te kunnen onderbouwen, wordt wetenschappelijk onderzoek opgezet.

De verwachting is gestoeld op eerder opgedane ervaringen in het ziekenhuis. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis bestaat al een aantal jaar een dergelijke samenwerking op de Intensieve Samenwerkings Afdeling (verpleegafdeling). Hier staat de patiënt centraal en wordt de zorg om de patiënt heen georganiseerd. Internisten, klinisch geriaters, longartsen, cardiologen en ziekenhuisartsen maken elke ochtend gezamenlijk een behandelplan voor complexe patiënten.

Vervolg
Patiënten kunnen vooralsnog alleen door andere specialismen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis naar het team cardiometabole aandoeningen worden verwezen. Er wordt gesproken met huisartsen om straks ook naar het team cardiometabole aandoeningen te verwijzen en deze zorg naadloos te laten aansluiten op de zorg in de huisartsenpraktijk. De pilot wordt in december geëvalueerd en dan wordt bepaald wat het vervolg is. Wanneer de pilot succesvol blijkt, wordt deze mooie manier van zorg verlenen ook uitgewerkt voor andere poliklinische patiëntengroepen.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …