Jantje Beton-collecte 2019

Van 25 februari t/m 9 maart gaan de leden en vrijwilligers van de scoutinggroepen Jeep Vught-Zuid, Prins Willem van Oranje en Vught-Noord, in Vught en Cromvoirt op pad voor de jaarlijkse Jantje Beton-collecte. Deze landelijke collecte kent een unieke formule: 50% van de opbrengst mogen de deelnemende jeugdclubs zelf besteden. De andere helft gaat naar Jantje Beton en wordt ingezet voor ondersteuning aan allerlei projecten voor jeugd en jongeren op het gebied van leef- en speelruimte, verspreid over het hele land.

Vorig jaar heeft de collecte in Vught/Cromvoirt 2.825,63 euro opgehaald. Ook dit jaar hopen de collectanten namens het plaatselijke jeugdwerk weer een beroep op u te mogen doen. Bij voorbaat hartelijk dank namens ‘Jantje Beton’.

Namens Collecteteam Jantje Beton 2019 Vught/Cromvoirt en deelnemende organisaties (Scouting Jeep Vught-Zuid, Scoutinggroep Prins Willem van Oranje, Scouting Vught-Noord).

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …