Jaarverslag 2016 Woonwijze

“Dit was absoluut het meest roerige jaar binnen Woonwijze”, zegt Herman Haarhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vughtse woningcorporatie in het jaarverslag 2016. De belangrijkste oorzaak was het besluit om de directeur-bestuurder Gerard Velthuizen te schorsen. Daarnaast kreeg Woonwijze te maken met de invoering van de nieuwe Woningwet en moest er gewerkt worden aan een nieuw ondernemingsplan en verbetering van de verhoudingen met de gemeente Vught.

Woonwijze maakte de keuze om de focus te leggen op Vught en sociale huurwoningen. Koopwoningen bouwt de corporatie in principe niet meer. Ze richt zich op het huisvesten van mensen die voldoen aan de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen. Dat is een belangrijke koerswijziging. De woningcorporaties krijgen te maken met nieuwe wet- en regelgeving en dat leidde o.a. tot  de beslissing om afscheid te nemen van twee nieuwbouwprojecten in de gemeente Haaren, waar vorig jaar nog wel basisschool De Sprankel werd opgeleverd. In Vught werden aan de Esschestraat 11 energiezuinige woningen opgeleverd, maar in overleg met de gemeente Vught is besloten om de rest van de Grote Zeeheldenbuurt niet in fases te bouwen, maar om één integraal plan te maken waarin ruimte is het  voor verschillende woningtypes die aansluiten bij het ‘passend toewijzen’.

Passend toewijzen
Op 1 januari 2016 ging het ‘passend toewijzen’ in. Voorheen was er één inkomensgrens, mensen die minder verdienden konden tot 710 euro per maand huren. Nu zijn daar twee grenzen tussengekomen met een huurprijs tot 586 en 628  euro. De nieuwe regel verlaagt de kosten van de huurtoeslag voor de overheid. Dat betekende dat Woonwijze in het begin mensen teleur moest stellen als bleek dat ze te weinig verdienden om voor een bepaalde woning in aanmerking te komen.

Langer wachten
Woningzoekenden moesten in  2016 aanzienlijk langer wachten op een woning. De wachttijd steeg van 5,7 naar 8,1 jaar. Het aantal woningzoekenden dat bij Woonwijze staat ingeschreven bedroeg eind 2016 4390, eind 2013 was dat nog 3751. Daarbij gaat het overigens niet om mensen die actief op zoek zijn naar een huurwoning. Het aantal mensen dat actief op zoek is naar een woning bedraagt 624. In 2013 waren dat er  432. In 2016 werden er 186 huurcontracten beëindigd en slechts 155 nieuwe contracten afgesloten. Dat heeft te maken met de verkoop van woningen en het feit dat woningen in de Grote Zeeheldenbuurt niet opnieuw worden verhuurd in verband met de herstructurering van de wijk. Het gemiddelde aantal reacties op een woningadvertentie steeg naar 34; in 2013 waren er dat slechts 17. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat de vraag naar goedkope huurwoningen in Vught stijgt.

Financieel
Onder de streep was de uitkomst van 2016 voor Woonwijze positief. De cijfers waren iets beter dan vorig jaar door minder rentelasten. Daarnaast werd het vastgoed in 2016 9,8 miljoen meer waard, terwijl er in 2015 nog een waardedaling van 3,5 in de boeken kwam. Dit heeft te maken met de stijgende prijzen van huizen. Eind 2016 werkten er bij Woonwijze 30 medewerkers (26,97 fte’s); dat is onder de norm van de benchmark Corporatie in Perspectief 2016. Het ziekteverzuim was slechts 1,24%.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …