Jaarrekening 2020 Jeugdbescherming Brabant toont fors tekort

Ingezonden mededeling

Onlangs heeft Jeugdbescherming Brabant het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 gepubliceerd. Onderaan de streep: een tekort van drie miljoen euro en een te laag weerstandsvermogen. Bestuurder Jeugdbescherming Brabant Rinda den Besten: “Het is nooit leuk om het jaar af te sluiten met zo’n groot tekort, maar het toont wel aan hoe groot de nood in de jeugdzorg is, en dus ook bij onze organisatie.”

En die nood is zeker hoog. 2020 kenmerkte zich in heel jeugdzorgland door onvoldoende (passend) zorgaanbod, wachtlijsten en een krappe arbeidsmarkt, waardoor gekwalificeerde professionals schaars zijn. Daar hebben alle organisaties binnen de jeugdzorg last van. “Dit moeten we met z’n allen niet willen, want de jeugd heeft het recht om meteen geholpen te worden”, zegt Den Besten.

Geen faire tarieven
Jeugdbescherming Brabant ontvangt al jaren geen faire tarieven voor het werk dat zij doet. De tarieven zijn lager dan bij andere jeugdbeschermingsorganisaties. Ook de gemeenten hebben veel last gehad van de bezuinigingen die gepaard gingen met de overheveling van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. De situatie is op dit moment in het stadium beland dat de Jeugdautoriteit bemiddelt tussen de jeugdzorgregio’s (gemeenten) en Jeugdbescherming Brabant. Den Besten: “Ik zie soms in de media berichten dat het financieel best oké gaat met jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland. En dat we niet voldoende inzet tonen om problemen op te lossen. Maar niets is minder waar. We hebben de afgelopen jaren diverse huurcontracten opgezegd (panden afgestoten), twee ontslagrondes gehad en verzuim en verloop aangepakt, zodat wij onze cliënten tijdig kunnen blijven helpen.

IC van de Jeugdzorg
De financiële middelen verminderen jaarlijks bij bijna alle gecertificeerde instellingen. Den Besten: “Met geld alléén zijn we er niet; wij willen ook structurele veranderingen realiseren in het jeugdzorgstelsel; er samen met de lokale buurt- en wijkteams eerder bij zijn, personeelstekorten oplossen, administratie verminderen, veel meer tijd hebben voor onze cliënten, minder wacht- en doorlooptijden en bovenregionale of zelfs landelijke afspraken. Jeugdzorg Nederland stelt dat de tarieven 25% omhoog moeten om dat te bereiken. Ik steun dat, wij zijn de IC van de Jeugdzorg, en hebben allemaal problemen.”

“Wij willen de bladzijde omslaan en samen met onze partners kijken naar een sterk Jeugdbescherming Brabant. Zodat we uiteindelijk kunnen doen waarvoor wij op aarde zijn: onze cliënten, de kinderen en jeugdigen, goede en snelle hulp bieden. Want zij verdienen dit.”

Samenwerken
Den Besten: “De financiën en het jeugdzorgstelsel aanpakken kun je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. We zijn allemaal van elkaar afhankelijk: het rijk, de gemeenten, jeugdbeschermingsorganisaties, jeugdhulpaanbieders, de Raad voor de Kinderbescherming etc. We hopen dat het Rijk de gemeenten beter gaat compenseren voor hun tekorten. Ook hopen wij dat we na het bemiddelingstraject met de Jeugdautoriteit, weer kunnen kijken naar de toekomst. Wij willen de bladzijde omslaan en samen met onze partners kijken naar een sterk Jeugdbescherming Brabant. Zodat we uiteindelijk kunnen doen waarvoor wij op aarde zijn: onze cliënten, de kinderen en jeugdigen, goede en snelle hulp bieden. Want zij verdienen dit.”

Oproep
Rinda heeft nog wel een oproep richting politiek Den Haag: “Vrije marktwerking in de jeugdbescherming is niet efficiënt en komt niet ten goede aan kwetsbare kinderen. Stel een landelijk (gezins)tarief op. Maak voor specialistische jeugdhulp bovenregionale of landelijke afspraken.”

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …