Ivo Vugs en echtgenote (Foto: Nick Luypen)

Ivo Vugs Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op donderdag 28 juni kwam wethouder Saskia Heijboer naar de afscheidsbijeenkomt – die gehouden werd voor Ivo Vugs (66), manager Kennis, Kwaliteit en Beleid bij Amarant Groep – om hem de versierselen te overhandigen die behoren bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

I.A.M. Vugs (66), woonachtig te Vught, is sinds 2002 hoofdverantwoordelijk voor het beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de Amarant Groep. Hij vervulde zijn functie op grensverleggende wijze en richtte zich vooral op cliënten met de meest complexe zorgvragen binnen en buiten de Amarant Groep. Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt onder vier merknamen: Amarant, Idris, Expertisecentrum Autisme Amarant Groep en Pauwer. Ivo Vugs heeft regionaal en ook landelijk naam en faam opgebouwd. Als voorzitter van het landelijk overleg van instellingen die in autismezorg zijn gespecialiseerd, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de landelijke kennisontwikkeling en een unieke samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de psychiatrie.

Daarnaast heeft Vugs de introductie van FACT binnen Amarant Groep bewerkstelligd. FACT heeft zijn oorsprong binnen de geestelijke gezondheidszorg en is een nieuwe vorm van ambulante, intensieve ‘bemoeizorg’, bedoeld voor zorgmijdende cliënten met ernstige en ontwrichtende problematiek op meerdere levensgebieden. Hiermee zijn opmerkelijke resultaten voor cliënten en voor de financiering van de zorg behaald.

In West-Brabant West heeft Vugs een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van een nieuw systeem voor jeugdhulp. De werkwijze, die mede door hem is ontwikkeld, wordt landelijk geroemd als ‘best practice’. Inmiddels is dit stelsel overgenomen in grote delen van Nederland, waaronder de regio’s Amsterdam/Amstelland-Zaanstreek/Waterland, Den Haag en omstreken en Hart van Brabant. Daarmee heeft Vugs een zeer grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de kwaliteit van jeugdhulp.

In zijn vrije tijd is de heer Vugs ook zeer actief. Zo is hij al jarenlang bewindvoerder en mentor van diverse cliënten en is hij vicevoorzitter in de verwantenraad van Cello. Daarnaast zet hij zich al vele jaren belangeloos in als Sinterklaas voor diverse initiatieven waaronder het Sterrenfonds. Dit fonds organiseert Sinterklaasfeesten voor kinderen uit bijstandsgezinnen. In de periode van 2006 tot 2014 was Vugs een zeer betrokken en gewaardeerd bestuurslid van de Stichting Anders Bezig Zijn in Vught. In zijn bestuursperiode heeft hij bijgedragen aan een versterkte positie van deze stichting. Hij is als deskundige een graag gezien persoon en een inspirator voor collega’s. Vugs blijft als adviseur aan Amarant Groep verbonden.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …