Is er nog ruimte voor nieuwe woningen in Vught?

Is er nog ruimte voor nieuwe woningen in Vught en voorziet de nieuwe woonvisie in het woningtekort waarmee ook Vught, Cromvoirt en Helvoirt te maken hebben? Gemeentebelangen hoort heel graag van u waar u kansen ziet liggen voor het realiseren van woningen, op dinsdag 14 september bij De Oude Herberg in Cromvoirt aan de Sint-Lambertusstraat. Aanvang 20.30 uur.

Welke locaties acht u realiseerbaar? Waar kan direct gebouwd of herontwikkeld worden? En aan wat voor soort woningen denkt u dan? Hierbij staat de woonvisie ‘Groei met Vughtse Kwaliteit’ centraal. Fractievoorzitter Bregje Peijnenburg: “We zijn immers een mooie gemeente en willen dat ook graag blijven. De ambitie tot 2030 wordt gesteld op het realiseren van 2.000 woningen, want de gemeente Vught blijkt erg in trek onder woningzoekenden. Onderstaand overzicht geeft mogelijke ontwikkellocaties weer die worden genoemd in de woonvisie 2021-2025. Ziet u andere mogelijkheden? Praat mee en laat het ons weten!” Aanmelden voor deze avond kan via: info@gemeentebelangenvught.nl.

Locaties
Als mogelijke locaties worden nu genoemd: De Wieken, terrein Particulieren, 10 woningen; Laagstraat (Kentalis) 100 w; Eikenheuvel 20w; Enexis-terrein, Stadhouderspark 115 w; Vijverbos 100 w; bij hotel Van der Valk 150 w; Stadhouderspark De Hagen/Isabellaveld 119 w en de Speeldoos 25 w. Ook op het particuliere terrein van Voorburg wordt nog naar de mogelijkheden voor woningbouw gekeken.

Kijk ook bij

Extra maatregelen om PI Vught en omgeving te beveiligen

Op verzoek van de lokale driehoek (Openbaar Ministerie, politie, PI Vught en gemeente Vught) heeft …