Inwoners steunen lokaal verenigingsleven massaal

De afgelopen weken hebben ruim 4.000 inwoners uit de regio ’s-Hertogenbosch via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 288 doelen en projecten waaruit de leden konden kiezen. Al deze clubs en verenigingen kunnen rekenen op een ondersteuning.

Na het tellen van alle stemmen kwam ’t Kwekkeltje uit Rosmalen als grote winnaar uit de bus. De speeltuin ontvangt 3.910 euro vanuit Rabo ClubSupport voor het realiseren van ‘Groot onderhoud aan de speeltoestellen’. Speeltuin ’t Kwekkeltje kan ieder jaar rekenen op de steun van een stevige achterban, maar er waren veel meer winnaars. Zo ontving ‘Stichting En Route’ een bijdrage voor de organisatie van de Truckersdag en Vincentius Kringloopwinkel Vught kan de jaarlijkse Sinterklaas- en Kerstactie gaan realiseren. Het totale overzicht is te bekijken op Rabobank.nl/clubsupport.

Actief verenigingslid zorgt voor betrokken buurt
“Het is fantastisch om te zien hoeveel leden gestemd hebben”, vertelt Elma Mieras-van Hijum, directeur coöperatieve Rabobank van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken. “Daaruit spreekt een enorme betrokkenheid. En terecht. Het verenigingsleven vervult een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in onze regio. Het is een plek waar iedereen welkom is, je van elkaar kan leren, je kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan deelnemen. Dankzij Rabo ClubSupport versterken we het verenigingsleven zodat ze die rol kunnen blijven vervullen.”

Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs en verenigingen zich aanmelden voor ondersteuning op het gebied van kennis, netwerk en financiën. Dit jaar hebben landelijk meer dan 30.000 clubs zich opgegeven, dat zijn er meer dan in 2020. In de regio ‘s-Hertogenbosch hebben 288 verenigingen zich aangemeld. Tot en met 25 oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App stemmen op hun favoriete club of vereniging. Vorige week zijn de resultaten bekendgemaakt en werden alle verenigingen verrast met een persoonlijke mail met de uitslag. Meer informatie vind je op Rabobank.nl/clubsupport.

Kijk ook bij

Geen Elbrimale Musicale-Vught meer

Het bestuur van Stichting Elbrimale Fonds heeft besloten om vanwege een organisatorische structuurwijziging, de openbare …