Interim-bestuur maakt ‘foto’ van de Speeldoos

In de periode na het terugtreden van het bestuur van Theater de Speeldoos eind december is, mede op verzoek van de aftredende leden, met de gemeente samengewerkt aan het vormen van een nieuw bestuur.

Alvorens tot een definitieve invulling daarvan over te gaan, bestaat aan de zijde van de gemeente de behoefte aan het krijgen van een helder beeld van de actuele situatie in de Speeldoos. Aan de hand van dat beeld kan beter bepaald worden hoe de toekomst van het theater eruit moet zien. Om die reden is besloten een interim-bestuur de opdracht te geven om die ‘foto’ te maken. Hierbij wordt de financiële, organisatorische en bouwkundige stand van zaken beschreven. De uitkomsten van deze analyse resulteren in een advies aan de gemeente over het vervolg van Theater de Speeldoos.

Voor het interim-bestuur is een aantal prominente bestuurders benaderd. De heren Kivits (voorzitter van de raad van commissarissen van Theater aan de Parade), Van Oeijen (advocaat) en Hendriks (oud-directeur van Philips Benelux) nemen samen met interim-directeur Hans Kraaijeveld deze taak op zich. Naar verwachting zullen zij de resultaten begin april aan de gemeente presenteren. In de afgelopen periode hebben diverse andere personen zich spontaan bereid verklaard om de schouders onder een nieuw bestuur van de Speeldoos te zetten. Ook met hen heeft de gemeente al een gesprek gevoerd. Hen is verzocht vooral beschikbaar te blijven voor de periode na de rapportage van het interim-bestuur.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …