Foto: Sofia Bouabid

Inspraakavond bestemmingsplan N65

Onder de kop ‘D66 Vught biedt zes flessen champagne aan’ was in Het Klaverblad van 18 december 2011 te lezen: D66 raadslid Birgit Cordes: “We willen graag met iedereen proosten op deze doorbraak. Want het is ons gelukt! Dat ongekende succes willen wij als D66 echt niet claimen, we hebben dit met z’n allen bereikt. Het is Vught gelukt om vanuit een Calimero-positie de N65-problematiek onder de aandacht te krijgen. Door actie te voeren. Bijna gemeentebreed. Ruim 8000 inwoners hebben zich laten horen. Met succes: 100 miljoen om de N65 te verdiepen!” Inmiddels is het plan voor de verdieping van de N65 op allerlei fronten sterk verbeterd, maar de euforie over het bereikte resultaat is kennelijk aanzienlijk minder geworden. Tijdens de inspraakavond over het bestemmingsplan N65 bleek dat de impact van de plannen op het Vughtse wegennet, waarvoor door Rijkswaterstaat vanaf het begin is gewaarschuwd, sterk onderschat is.

Zoals te verwachten kwamen tijdens de inspraakavond vooral de reeds gesignaleerde knelpunten aan bod, maar er werd ook veel onvrede geventileerd over de reactie van de gemeente op de zienswijzen, die vaak werd gekwalificeerd als onjuist, slordig, onvolledig, enz. Kortom, veel indieners van zienswijzen voelden zich niet serieus genomen doordat hun bezwaren niet werden weerlegd of er niet werd ingegaan op hun concrete zorgen. Slechts één van de 34 insprekers was ronduit positief.

Bomen
Sander Wieringa (Natuur & Milieu Vught) wees erop dat er in Vught alleen al 418 bomen voor het project gekapt zullen worden, waaronder 72 z.g. waardevolle exemplaren. Hij pleitte er sterk voor dat al die bomen minstens in de directe omgeving van de N65 worden vervangen. Wieringa was blij met de aanleg van de ecologische verbinding en het wildviaduct, maar wees er wel op dat die niet goed geborgd zijn in het plan. Hij vreest dat dit onderdeel als ‘versiering’ wordt gezien en niet gerealiseerd zal worden als de kosten van het project te hoog oplopen. Wieringa raadde de gemeente ook aan om alvast te gaan werken aan een compensatieplan voor stikstofdepositie, omdat hij ervan overtuigd is dat de Raad van Staten het plan zal afkeuren als dat niet gebeurt. Dit in verband met de gevolgen van hogere stikstofuitstoot voor Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 20 mei. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …