Informatiemarkt rijksinfrastructuur 13 juni

Alles over het spoor en de N65

Op donderdag 13 juni is bij Novalis aan de Industrieweg 9C in Vught iedereen welkom op de informatiemarkt over de Vughtse Regeling, het spoor (PHS) en de N65. U vindt er het laatste nieuws over spoor en weg en uitgebreid uitleg over de plannen. Er is ook volop ruimte voor uw vragen. U kunt binnenlopen tussen 17.00 en 21.00 uur op een moment dat u schikt.

Veel aandacht op de informatiemarkt gaat uit naar het Tracébesluit dat in het najaar volgt en de wijzigingen ten opzichte van het Ontwerptracébesluit van voorjaar 2018. Onderwerpen die op de markt aan bod komen, zijn de compactere sporenligging in Vught- Noord, de extra maatregelen tegen geluid en trillingen, de aangepaste bouwroutes, de afspraken met Jeugd Aktief, de tijdelijke fietsbrug bij de N65 en de uitbreiding van parkeergelegenheid bij het tijdelijk station.

N65
Heel veel bewoners hebben met ideeën, tips, voorstellen en kanttekeningen bijgedragen aan het nieuwe ontwerp van de N65. In een speciale animatiefilm wordt het resultaat gepresenteerd. U krijgt een goede indruk van de nieuwe rijksweg en zijn omgeving.

Presentatie Ontwerpbestemmingsplan N65
Met het Bestemmingsplan N65 kan de nieuwe N65 in Vught gebouwd worden. Het plan geeft de regels en voorschriften die daarbij gelden. De bestemmingsplanprocedure is op 6 juni van start gegaan. Om 19.00 uur is er een presentatie over het Bestemmingsplan N65. Hier hoort u hoe het plan in elkaar zit en hoe de procedure voor het plan verloopt.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …