Patisserie De Rouw

Informatiebijeenkomst rond ‘Eenzaamheid’ voor vrijwilligers

Op woensdagmiddag 6 november houdt ‘Samen Sterk in de Wijk’ een informatiebijeenkomst rondom het thema eenzaamheid. Van 13.30 tot 15.00 uur zijn vrijwilligers en hun coördinatoren welkom in Huize Elisabeth in Vught. Maximaal 20 deelnemers kunnen zich opgeven voor deze middag.

Als vrijwilliger kun je in aanraking komen met mensen van wie je vermoedt dat zij eenzaam zijn. Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven, vaak gaat dat gevoel vanzelf over. Anders is het als de eenzaamheid aanhoudt. Dan kan het leiden tot serieuze gezondheidsproblemen zoals slaapstoornissen, hart- en vaatziekten of depressie. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Hoe signaleer je eenzaamheid en hoe maak je het bespreekbaar?

Tijdens deze interactieve middag zal Moniek van Os, medewerker van Welzijn Vught, onderdeel van Farent sociaal werk, uitgebreid ingaan op het thema eenzaamheid. Tijdens de bijeenkomst leer je signalen van eenzaamheid te herkennen, verschillende vormen van eenzaamheid te onderscheiden en eenzaamheid bespreekbaar te maken als dat wenselijk is. Ook is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Wilt u bij deze middag aanwezig zijn, dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar: info@samensterkindewijk.nl.

Kijk ook bij

Cursus Vilten in DePetrus

Begin oktober start de cursus Vilten van ABZ in DePetrus. Deze wordt in zes bijeenkomsten …