Voorgevel aan de Dorpsstraat

Informatieavond herontwikkeling Bibliotheek drukbezocht

Op 24 oktober hield de Vughtse gemeente in samenwerking met Bleijenburg Vught B.V. een informatieavond over de herontwikkeling van de bibliotheek en omgeving. Daarvoor dient het bestemmingsplan te worden aangepast.

[Door Ton Wagenaars]

In de presentatie werd achtereenvolgens aandacht besteed aan de nieuwe bestemming van het bibliotheekpand in de Dorpsstraat, de inrichting van het parkeerterrein en de procedures die de plannen mogelijk kunnen maken. Nieuwe eigenaar van de bibliotheek is Bleijenburg Vught B.V. Deze  is voornemens om in het bestaande bibliotheekgebouw zes nieuwe appartementen te bouwen met daarachter twee stadswoningen. Voor de twee stadswoningen dient het achterste deel van het huidige gebouw gesloopt te worden. In het vernieuwde gebouw zullen de appartementen alle een eigen ingang, voordeur krijgen, de twee bovenwoningen zullen bereikbaar zijn via een lift. Ook is er een dakterras gepland voor een van de appartementen. De hoogte van de woningen blijft nagenoeg gelijk met die van de huidige bibliotheek.

De voorgevel, die momenteel een schril contrast laat zien met de oude, soms monumentale panden aan de Dorpsstraat, zal volgens woordvoerder Frank Goorts een chiquere uitstraling gaan krijgen in een bouwstijl die refereert aan de bouwstijl tussen 1910 -1940 waardoor het gebouw gaat passen in het straatbeeld van de Dorpsstraat. Daarbij worden de hoge ramen aan de voorzijde behouden, maar er komen meer kleine ramen bij. Ook het metselwerk zal worden aangepast.  Met de nieuwe bestemming is de nieuwe eigenaar in ieder geval verguld want “Er had ook een Big Bazar of Action in kunnen komen en dat wilden we niet.” Met de voorliggende bestemmingsplanwijziging  gaan aan de straatzijde ook de overvloedige fietsbeugels weg en zal er plaats blijven voor twee auto’s  tussen de eerder al geplante bomen. De twee nieuw te bouwen stadswoningen aan de achterzijde bestaan uit twee lagen van in totaal zes meter hoogte plus een zolderkap.  Er komt nieuwe bestrating op het huidige parkeerterrein waarbij rekening gehouden wordt met waardevolle bomen en bestaand groen. Ook is rekening gehouden met de achteruitgangen van de woningen van de huidige bewoners en het aantal parkeerplaatsen zal ‘in balans blijven’.

Kritiek op invulling parkeerterrein
Over de invulling van het parkeerterrein ontstond een ferme discussie met omwonenden die een eerlijke verdeling in twijfel trokken. Huidige parkeerplaatsen moeten wijken voor een gesloten parkeerplek voor de nieuwe bewoners. Deze parkeerplek telt negentien parkeerplaatsen voor acht wooneenheden waarvan mogelijk zes wooneenheden bestemd zijn voor senioren.  Na afloop van de bijeenkomst konden zij hun grieven nog eens voorleggen bij de gemeente en sprekers. Ook de buren, die vreesden dat met de nieuwe plannen -nieuwe ramen aan de noordzijde en een dakterras- hun privacy  gevaar ging lopen vanwege inkijk, konden na afloop hun vrees nog eens duidelijk maken. Bij omwonenden leefde ook de wens om op het nieuwe parkeerterrein een gedeelte vrij te maken voor een kinderspeelgelegenheid, ook als dit ten koste zou gaan van enkele parkeerplaatsen.

Inspraak
Zowel wethouder Pennings als directeur Wim Boers van Bleijenburg Vught B.V. beklemtoonde in hun afsluitingswoord nog eens dat er gepoogd was om met alle wensen rekening te houden, maar dat verdere inspraak en vervolmaking nog mogelijk is, omdat de plannen tot 29 november ter inzage zullen liggen op het gemeentekantoor. “Maar een zo complexe wijziging van dit strategisch gelegen gebied in het centrum van Vught vraagt van iedereen om, waar mogelijk, concessies te doen en compromissen te sluiten”, aldus Wim Boers in zijn slotwoord. Voor een verhuizing van de bibliotheek naar DePetrus is een snelle aanvang van de transformatie  aan de Dorpsstraat wenselijk. Voor de werkzaamheden, die allemaal tezamen uitgevoerd gaan worden, staat een termijn van zes tot negen maanden gepland.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …