Informatie Vughtse huisartsen over coronavaccinaties

Beste inwoner van Vught,

Wij merken dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de huidige vaccinatiestrategie. Ook zijn er vragen over de zéér zeldzame bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Als u hier vragen over hebt, verzoeken wij u vriendelijk hierover NIET uw huisarts te bellen, maar het speciale informatienummer van het RIVM: 0800-1351.

Ook krijgen wij veel verzoeken van mensen die vragen of wij AstraZeneca-vaccin over hebben. Dat is niet het geval!

De vaccins die wij van het RIVM toegewezen hebben gekregen, zijn allemaal gebruikt voor vaccinatie van de mensen van (62), 63 en 64 jaar en de mensen jonger dan 60 jaar met een sterk verhoogd medisch risico (dit zijn niet de mensen onder de 60 jaar met een verhoogd medisch risico die jaarlijks de griepvaccinatie krijgen).

Deze mensen hebben 27 februari hun eerste vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin gekregen en krijgen woensdag(middag) 19 mei de 2e vaccinatie, eveneens met het AstraZeneca-vaccin (óók de reeds gevaccineerden onder de 60 jaar); zij zullen hiervoor een uitnodiging van hun huisarts ontvangen.

Voor de vaccinatie van de mensen van 60, 61 (en 62) jaar worden ons op een later tijdstip door het RIVM weer vaccins ter beschikking gesteld. Deze mensen zullen dan een oproep van hun huisarts ontvangen. Mensen van 65 jaar en ouder en mensen jonger dan 60 jaar worden vooralsnog niet door de huisarts gevaccineerd, maar door de GGD.

Met vriendelijke groet,
Uw huisarts

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …