Foto: Coen Schilderman

In memoriam Frans Kortbeek

Zaterdag 9 juni is Frans Kortbeek (74) na een kort ziekbed overleden. De Vughtse gemeenschap verliest in hem een belangrijk en markant sportbestuurder.

Frans is jarenlang lid geweest van VVC, waar hij als recreant volleybalde. Ook is hij enige tijd penningmeester geweest van VVC. Midden jaren ’90 raakte hij bij Prins Hendrik betrokken. Daar waren zijn vrouw Janine en al hun kinderen actief als atleet. De vereniging deed zoveel voor hun kinderen, dat hij er graag wat voor terugdeed, was daarbij zijn overweging. En dat heeft hij ook gedaan. Hij werd secretaris van het Atletiek- en Loopsportbestuur. Maar daar bleef het niet bij.

Na enige jaren werd hij daarvan de voorzitter en daardoor tevens bestuurslid van het algemeen bestuur van Prins Hendrik. Belangrijkste wapenfeit was zijn inzet voor de nieuwe accommodatie. Zijn gedegen vooronderzoek toonde aan welke randvoorwaarden aan de nieuwe accommodatie gesteld moesten worden om een goede toekomst te borgen voor Prins Hendrik. Bij de gemeente en de provincie heeft hij met succes geijverd voor een volwaardige accommodatie. Het resultaat in het Stadhouderspark is daarvan het bewijs.

Ook voor de atletiek in de regio maakte hij zich sterk. De komst van een regionaal talentencentrum in Vught is grotendeels aan de inzet van Frans te danken. Het geeft talenten in de regio een kans om met andere talenten onder deskundige leiding te werken aan een succesvolle atletiektoekomst.

Als lid van de Unieraad van de Atletiekunie heeft hij de regio goed vertegenwoordigd. Tot voor kort was hij, ruim 8 jaar lang, lid van de Unieraad. Zijn inzet voor de atletieksport maakte hem een bekende en gewaardeerde persoonlijkheid in de atletiekwereld.

Na de realisatie van de accommodatie in het Stadhouderspark ging Frans zich bezighouden met het beheer van de accommodatie. Letterlijk tot op het laatste moment was zijn inzet merkbaar. Hij was de spil bij wie iedereen kon aankloppen.

Met het heengaan van Frans verliezen Vught en Prins Hendrik een op-en-top verenigingsman.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …