Ellen Huinink

In elke klas in Vught zitten 2 kinderen die in armoede leven

Tijdens een informatiebijeenkomst op donderdag 21 maart werden de Vughtse raadsleden bijgepraat door Ellen Huinink, coördinator ‘Kinderen en armoede’ in Vught. Zelfs in een relatief rijke gemeente als Vught leeft 1 op de 14 kinderen onder de 18 jaar in een gezin met een inkomen beneden 125% van het sociale minimum en hebben daarom recht op een financiële regeling. Dat betekent dat gemiddeld in elke schoolklas van 28 kinderen er 2 zitten die leven in een gezin met armoede. Probleem is nog steeds dat slechts de helft van die kinderen bekend is bij de hulpverleners.

In Vught houden heel wat organisaties zich bezig met de bestrijding van de armoede. Het is de taak van Ellen Huinink om deze organisaties met elkaar te laten samenwerken en hen in contact te brengen met de 300 tot 500 kinderen die door geldgebrek niet dezelfde middelen en ontwikkelingskansen krijgen als hun leeftijdsgenoten. Zij is begonnen met het in kaart brengen van alle organisaties die op het terrein van de bestrijding van jeugdarmoede in Vught actief zijn en met het in beeld brengen van de kinderen die tot de doelgroep behoren. Dat laatste blijkt behoorlijk moeilijk te zijn. Het Klaverblad heeft een aantal jaren geleden een hele serie artikelen gepubliceerd om duidelijk te maken onder welke groepen relatief veel armoede voorkomt en wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen. Toch blijft het percentage mensen in een armoedesituatie die géén hulp zoeken of niet weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning, relatief hoog. Daarom wordt nu ingezet om b.v. scholen, sportverenigingen en huisartsen ‘tools’ in handen te geven om armoede onder kinderen te ontdekken. Trainers van sportclubs kan b.v. worden geleerd hoe ze armoede onder de jeugdleden moeten signaleren. Zo zou, gezien het aantal jeugdleden, bij voetbalvereniging Zwaluw VFC zo’n 40 kinderen in aanmerking moeten komen voor financiële ondersteuning, maar slechts 10 maken daar gebruik van. Onderwijzers moeten alert zijn als er sprake is van kinderen die zonder ontbijt naar school komen of die een alleenstaande moeder hebben.

Huinink probeert ook om organisaties aan de aanbodzijde met elkaar te laten samenwerken. Dat heeft o.a. al geleid tot samenwerking van stichtingen die ‘Sint’ activiteiten ontplooien in Vught. Ook het opzetten van een ‘sportkledingbeurs’ aan het begin van het sportseizoen was succesvol. Een werkgroep bekijkt nu hoe de ‘vindbaarheid’ van de regelingen via een internetportaal is te verbeteren. De raadsleden vroegen de coördinator zich ook bezig te houden met het voorkomen van armoede. “Hoe krijgen we het voor elkaar om te voorkomen dat mensen afglijden?” Wethouder Saskia Heijboer vertelde dat Ellen Huinink al bij haar aanstelling te horen heeft gekregen dat het de bedoeling is dat ze zichzelf zo snel mogelijk overbodig maakt. Het ziet er echter naar uit dat ze nog wel een tijdje actief moet blijven. Het probleem dat mensen in een armoedesituatie hulp weigeren of niet weten waar ze hulp kunnen krijgen, is hardnekkig.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …