In 2024 aanzienlijk meer woonlasten voor Vughtenaren

Wethouder Mark du Maine presenteerde woensdag 11 oktober enthousiast de Vughtse begroting voor 2024. Volgens de wethouder staat Vught er financieel nog steeds goed voor met een positieve meerjarenbegroting en goede kengetallen. In de begrotingsstukken werd echter ook aangekondigd dat de woonlasten, die in 2023 nog iets daalden, in 2024 aanzienlijk zullen stijgen. Naast een bescheiden aanpassing van de OZB aan de inflatie met 3,6% zullen de reinigingsrechten en de rioolheffing juist fors stijgen. Hoewel de exacte bedragen pas in december worden vastgesteld, verwacht de wethouder dat de woonlasten – die in 2023 voor een meerpersoonshuishouden dat in een huis woont met een WOZ-waarde van 472.000 euro (de gemiddelde WOZ-waarde in Vught) uit kwamen op 920 euro – in 2024 met een bedrag van rond de 100 euro zullen stijgen. Dat heeft o.a. te maken met de fors gestegen kosten van de afvalverwerking en de materiaalkosten en het gegeven dat zowel afvalheffing als de rioolheffing kostendekkend moet zijn. Volgens Du Maine is de stijging in Vught bescheiden in vergelijking met andere gemeenten. Voor de inwoners, die toch al te maken hebben met hogere uitgaven voor levensonderhoud, is het zeker geen prettige boodschap dat de lastendruk in Vught, die toch al bovengemiddeld is, met bijna 10% toeneemt.

Kijk ook bij

Winterse Buitenbios bij Verkadefabriek

Na het succes van de eerste editie van Buitenbios im Schnee in 2022, nodigt de …