IKC ‘De Avonturier’: bijna klaar voor de start

De vakantie loopt op z’n eind en veel scholen en peuterspeelzalen ontwaken uit een lome zomerslaap. Zo niet ‘De Avonturier’ in Vught-Zuid. Het splinternieuwe Integraal KindCentrum gonst, dag in dag uit, van bedrijvigheid. Op 20 augustus moet alles klaar zijn. Dan zwaaien ook hier de glanzend geverfde deuren open en wacht de kinderen een inspirerend gebouw dat zijn naam eer aandoet. Want avontuurlijk wordt het.

Er wordt nog volop geklopt, getimmerd en geboord, maar tussen alle kisten, dozen, planken en kratten komt ‘De Avonturier’ tot volle wasdom. Het ziet er goed uit. Alle toekomstige gebruikers zijn dan ook enthousiast over het gebouw, maar ook over de wijze van lesgeven, kinderopvang, peuterwerk en de integrale benadering van de kinderen. Het lesgeven gebeurt in ‘units’ in plaats van vaste groepen en lokalen. Maar wat houdt dit unitonderwijs in?

Unitonderwijs
Units zijn flexibele groepen waarin de kinderen niet langer alleen worden ingedeeld op leeftijd, maar ook op niveau, ontwikkeling en behoefte. Dat zorgt voor een optimale leerontwikkeling van de kinderen. De leidende gedachte daarbij is dat kinderen onderling heel verschillend zijn waardoor onderwijs nooit standaard kan zijn. Het unitonderwijs stelt het kind dan ook centraal en speelt in op de ontwikkelingsverschillen en onderwijsbehoeften van de kinderen. Deze onderwijsvorm is dan ook heel geschikt voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Een van de gebruikers van het IKC verwoordt het zo: “Het talent van het kind is het uitgangspunt.”

Het gebouw
Er zijn meer IKC’s waar unitonderwijs wordt gegeven. Het bijzondere aan ‘De Avonturier’ is dat dit nieuwe gedachtegoed ook uitgangspunt is geweest bij de bouw en inrichting van het IKC. Naast ‘de scholen’ maken de Stichting Peuterspeelzalen Vught en Partou met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gebruik van het gebouw. Bij de realisatie hebben de gemeente Vught en de Stichting Leijestroom het gebouw kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers. Zo keert de doorgaande leerlijn als een rode draad terug in indeling én inrichting van het IKC: met afwisselende ruimten, flexibele en stilteplekken, een atrium met de centrale bibliotheek en ruimten voor techniek, muziek, creativiteit en mogelijkheden om te koken. Daaromheen is er plaats voor drie royale ‘natuurlijke’ (school)pleinen en inpandige verbindingen met de sporthal en Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg.

Jongerencentrum Elzenburg
Ook Jongerencentrum Elzenburg is nadrukkelijk bij de ontwikkeling van het IKC betrokken en is er een onderdeel van. Want waar het talent van het kind het uitgangspunt is, is Elzenburg een prima plek om dit muzikale of creatieve talent verder te ontwikkelen. Daarnaast biedt Elzenburg uitstekende aanvullende faciliteiten, zoals een gelegenheid om over te blijven en het gebruik kunnen maken van de creativiteitsruimte. De dagelijkse praktijk zal ongetwijfeld leiden tot verdere vormen van samenwerking en een intensieve wisselwerking tussen IKC en Jongerencentrum.

Officiële opening
Op 20 augustus gaan het onderwijs en de peuterspeelzaal in het nieuwe gebouw van start. Op 17 september volgt de kinderopvang. De officiële opening van het IKC is op vrijdag 5 oktober. Dan heten de gemeente Vught, Stichting Leijestroom en de gebruikers – basisscholen ‘De Wieken’ en ‘De Baarzen’, Kinder- en buitenschoolse opvang Partou en Stichting Peuterspeelzalen Vught – de kinderen en hun ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden welkom. Het avontuur kan beginnen!

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …