Home / Algemeen / Huurprijzen binnensportaccommodaties Vught
Patisserie De Rouw
Beweegzaal bij basisschool De Springplank

Huurprijzen binnensportaccommodaties Vught

Het collegevoorstel om de huren voor de binnensportaccommodaties in Vught te stroomlijnen, kan op een meerderheid rekenen in de Vughtse raad. Voor GB, SP, PvdA-GL en CDA was het een hamerstuk, maar VVD en D66 hadden hun bedenkingen. Het voorstel wordt daarom opnieuw besproken in de raadvergadering van donderdag 10 oktober.

Het college kreeg veel complimenten over de wijze waarop het voorstel, in overleg met de betrokken verenigingen, tot stand was gekomen. Kim Dorna (PvdA-GL) vond dat de manier waarop alle verenigingen actief waren betrokken, had geleid tot een goed en werkbaar resultaat. “Deze werkwijze kan ook bij andere beleidsstukken worden gehanteerd.” Joris Vrensen (D66) vroeg zich af of ook de gebruikers van de kleine zalen zo enthousiast waren over het voorstel. Hij becijferde dat die 37% méér gingen betalen. Vrensen vond het vreemd dat het verschil in de voorzieningen van de zalen niet in de huurprijs werd meegenomen. “Nu huur je a.h.w. een Volkswagen voor dezelfde prijs als een BMW.” Hij verwacht dat de huurders van kleine zalen hun heil elders zullen gaan zoeken, waardoor het geraamde verlies aan inkomsten hoger zal worden dan de 10.000 euro per jaar waarmee nu gerekend wordt. De VVD was tevreden met het feit dat de huurprijzen in de toekomst transparant en uitlegbaar zijn, maar had moeite met de financiële gevolgen. Koen van Dinther: “Dat de huren van de binnensportaccommodaties geharmoniseerd moeten worden, staat in het coalitieakkoord, maar er staat ook in dat dit budgetneutraal moet gebeuren en dat is nu niet het geval.” Hij rekende voor dat dit met een kleine verhoging van de nu gepubliceerde tarieven wél bereikt kan worden. Rutger Jans (CDA) vertelde dat zijn partij het belangrijk vindt dat de accommodaties financieel voor iedereen goed toegankelijk blijven. “Dat is goed voor de jeugd. Wij hebben geen enkele moeite met die 10.000 euro. Dat is nog geen 30 euro per dag, waar gaat het over? Ook Gemeentebelangen was tevreden over de nieuwe aanpak. Eddie van Doorn (GB) wees erop dat het bedrag dat de gemeente jaarlijks misloopt tot 2023 gecompenseerd kan worden uit de z.g. SPUK-gelden. “Tegen die tijd moeten we de nieuwe systematiek evalueren.”

Nieuwe denktank
Marco van de Kuilen maakte van de inspraakmogelijkheid gebruik om namens de denktank, die dit voorstel mede heeft bedacht, de verschillen in toegankelijkheid van de verschillende sporten aan te kaarten. “Een ding hebben we niet op kunnen lossen en dat is het enorme verschil in contributiekosten. Een kind dat gaat voetballen betaalt zo’n 123 euro euro per jaar en voor de badmintonclub ligt de contributie op 204 euro, voor de volleybalvereniging op 209 en voor de basketbalclub op 285 euro per jaar. Dat heeft te maken met het feit dat een buitensportvereniging altijd toegang heeft tot de accommodatie, terwijl de binnensportverenigingen per uur betalen. Bovendien hebben de meeste binnensportverenigingen geen inkomsten uit de kantine.” Hij stelde voor om een nieuwe denktank in het leven te roepen om te bekijken of dit probleem is op te lossen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Schatten van Vught – het Musschengilde

Het Vughts Museum in DePetrus was dicht en daarna beperkt open vanwege de coronacrisis. Daarom …