Hulp bij het voorbereiden van een keukentafelgesprek

Ouderen Samen is een vrijwilligersorganisatie in Vught. De vrijwilligers zijn allemaal 55-plus. Sommigen van hen zijn cliëntondersteuner. Zij bieden o.a. hulp bij het voorbereiden van een ‘keukentafelgesprek’.

Mevrouw Langeraar liep ooit halve marathons, maar na een beroerte is zij lang zo mobiel niet meer. Lopen doet zij voortaan met een stok, fietsen durft zij niet meer. “Een kennis van me, Joop, had al een scootmobiel. Hij zei: ‘Dat is ook wel iets voor jou.’” Ik zei: “Da’s een idee. Ik kan wel eens een scootmobiel aanvragen.” ‘Nou, zei Joop, ‘ik raad je aan om eerst eens een cliëntondersteuner te bellen.’ “Eerlijk, ik had er nog nooit van gehoord. Joop legde het me uit: “Die werkt bij Ouderen Samen. Hij helpt je om het keukentafelgesprek met de gemeente voor te bereiden.” Mijn eerste reactie was: “Dat is toch niet nodig. Ik vraag een van mijn dochters wel.” Maar Joop hield vol en achteraf ben ik hem er dankbaar voor. Hij zei: “Prima als een van je kinderen er bij is, maar laat een cliëntondersteuner over je schouders meekijken.”

Cliëntondersteuners: gecertificeerd en onafhankelijk
Bij Ouderen Samen werken zo’n vier vrijwilligers als cliëntondersteuner. Ze werken nauw samen met de cliëntondersteuner van KBO Vught, hebben allemaal een gecertificeerde cursus gevolgd en bezoeken regelmatig ‘terugkomdagen’. Daardoor zijn ze goed op de hoogte van alles op het gebied van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ze weten precies wat er allemaal voor, tijdens en na het keukentafelgesprek aan bod kan komen. Ze bewaken dat proces. Ze weten wat de gemeente zijn inwoners aan kan bieden én waar een cliënt aan moet voldoen. Door een cliëntondersteuner in te schakelen worden enerzijds teleurstellingen voorkomen, anderzijds wordt de kans op onterechte afwijzingen een stuk kleiner.

Cliëntondersteuners verhelderen de hulpvraag en bewaken de procedure
Iedere inwoner van Vught en Cromvoirt heeft recht op een cliëntondersteuner. Mevrouw Langeraar: “Ik belde Ouderen Samen en maakte een afspraak met Harrie van der Aa. Vóór het keukentafelgesprek zat ik met hem aan tafel. Dat voorgesprek was heel verhelderend. Harrie hielp me met het opzetten van een persoonlijk plan en attendeerde me op meer mogelijkheden dan alleen een scootmobiel. Hij vertelde me ook dat er in mijn geval wel sprake zou kunnen zijn van een eigen bijdrage. Het was een zinvol en informatief gesprek. Joop heeft gelijk gekregen: de cliëntondersteuner vooraf en tijdens het keukentafelgesprek had echt een toegevoegde waarde.”

Contact met Ouderen Samen
Denkt u dat u ook baat zou kunnen hebben bij een gesprek met een cliëntondersteuner? Stuur dan een mailtje naar info@ouderensamen.nl of bel naar Welzijn Vught (073-6565350). Op de website www.ouderensamen.nl vindt u ook veel informatie.

(De naam Langeraar is om privacyredenen gefingeerd.)

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …