Houdt Vught komende jaren nog meer geld over?

Tijdens het debat over de tweede Bestuursrapportage (BURAP) 2022 werd duidelijk dat meerdere fracties zich, ondanks de rooskleurige cijfers, toch wel zorgen maken over de voortgang van o.a. de woningbouwprojecten, de vertraging van de plannen voor nieuwe scholen en de plannen voor de Speeldoos. Iedereen was het erover eens dat het met de financiën wel goed zit. Zeker nu de Septembercirculaire aangeeft dat er over 2021 en 2022 gerekend kan worden met geringe tegenvallers van resp. 57.000 en 20.000 euro, maar op hogere uitkeringen van rond de 0,5 miljoen voor de 3 volgende jaren en voor 1,9 miljoen in 2026. Dat betekent dat voor de begroting van 2023 alweer uitgegaan wordt van een overschot van bijna 1 miljoen en voor de volgende jaren van 3,2 miljoen, 3,9 miljoen en 3,5 miljoen.

Rutger Jans van coalitiepartij CDA keek uit twee invalshoeken naar de nieuwe BURAP. “De cijfers zijn ronduit rooskleurig, maar de onderliggende beleidsprogramma’s baren ons zorgen over de voortvarendheid in de aanpak van het college.” Jans vroeg zich af of er niet wat meer druk gezet kon worden uitgeoefend op het bestuur van Reinier van Arkel ten aanzien van de visie voor het zorgpark, waar Vught hoopt 500 huizen kunnen realiseren. Ook maakte hij zich zorgen over het naar achter schuiven van het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk op het voormalige terrein van de zusters JMJ en het jaar uitstel voor de plannen in de Baarzen. “Kan het allemaal niet voortvarender, ook over de tijdelijke huisvesting spreken we al 2 jaar, maar we weten nog steeds niet waar, wanneer en hoeveel.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 26 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …