Eric van Asten, voorzitter van ZLTO Dommel en Aa, met burgemeester Van de Mortel op de trappen van het Vughtse raadhuis. (Foto: Bart Meesters)

Hoe zit het met stikstof en ammoniak in Vught

Boerenacties zijn in Vught lang uitgebleven, maar donderdag 21 juli stonden er dan toch tractoren bij het Vughtse raadhuis voor een publieksvriendelijke actie, die gepaard ging met het aanbieden van de visie land- en tuinbouw van ZLTO Dommel en Aa. Daarin wordt aangegeven wat de agrariërs verwachten van de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught met het oog op de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Het Klaverblad sprak voorafgaand aan het protest met de raadsleden Dianne Schellekens (D66) en Martien Vromans (GB) over de situatie rond stikstof in Vught.

De stikstofmaatregelen waardoor de ‘boerenopstand’ is ontstaan, zijn bedoeld om de stikstofdepositie in Nederland terug te dringen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn de agrarische sector, het verkeer, energiecentrales, de industrie en huishoudens (gasverwarming en houtstook). Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. De stikstofuitstoot rond de Natura 2000-gebieden, die ‘zeer stikstofgevoelig’ zijn, moet sterk worden teruggedrongen. De gemeente Vught heeft te maken met 3 Natura 2000-gebieden: de Drunense Duinen & de Leemputten (564 ha), de Kampina & de Oisterwijkse vennen (510) en Vlijmenseven/De Moerputten/het Bossche Broek (22 ha). Van de Kampina is meer dan 90% van het gebied ‘zeer stikstofgevoelig’, van de Drunense Duinen 76% en van de Moerputten 64%. Op de lijst met de 100 grootste uitstoters van stikstofoxiden komt de regio niet voor. Op de lijst met de 100 grootste uitstoters van ammoniak staan wel veebedrijven in Sint-Michielsgestel, Boxtel en Oisterwijk, maar niet in Vught. Volgens het ‘Overzicht stikstofemissie in Brabant’ wordt er in Vught 194 ton stikstof uitgestoten (107 ton ammoniak en 87 ton stikstofoxiden), in Gestel 279 ton (215+64), in Boxtel 354 ton (233+121) en in Oisterwijk 401 ton (308+93).

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 27 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

O’pen Atelierroute Oisterwijk

Op zondag 30 juni is de tweede editie van de O’pen Atelierroute Oisterwijk. Het is …