(Foto: Ronald Otter)

Hoe ziet Vught er in 2040 uit?

De Omgevingsvisie gaat over de vraag: hoe geven we in de gemeente Vught op de lange termijn, tot 2040, vorm en inhoud aan onze leefomgeving, met behoud van onze waarden en karakteristieken? De ontwerp-omgevingsvisie, die het college nu aan de commissie heeft voorgelegd en die ook tot en met 28 juni voor iedereen ter inzage ligt, is deels gebaseerd op vastgesteld beleid, maar is ook een stip op de horizon. De visie geeft antwoord op de vraag wat de leidende principes voor toekomstig beleid zijn, wat de doelstellingen zijn en wat die betekenen voor de beleidskeuzes en plannen die nog gemaakt moeten worden op het gebied van wonen, klimaat, energie, milieu, gezondheid en demografie. Ondanks dat de participatie over de visie door veel fracties wordt geroemd, blijft het onderwerp voor veel inwoners een ver-van-mijn-bedshow. Dat is niet verstandig, want wat in december door de gemeenteraad wordt besloten, kan verstrekkende gevolgen hebben voor toekomstig beleid.

Voor een toekomstbestendige leefomgeving wordt in deze omgevingsvisie uitgegaan van vier leidende principes. 1) Bodem en water zijn de basis van de leefomgeving. Dit betekent dat het beleid en de plannen alleen mogelijk en wenselijk zijn als de bodem en het water gezond blijven of gezonder worden, en water voldoende wordt vastgehouden en opgevangen. 2) Iedereen die in de gemeente Vught woont, werkt en leeft is gelijkwaardig en kan meedoen. Dit betekent dat er in het beleid en de plannen rekening mee wordt gehouden dat de openbare ruimte en voorzieningen zoveel als mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. 3) De leefomgeving moet gezond en veilig zijn. Dat betekent dat het uitgangspunt in het beleid en de plannen is dat gezond en veilig leven wordt bevorderd en gezondheid wordt beschermd voor zowel mensen, dieren als planten. 4) We gaan de ruimte met steeds meer mensen delen. Dus zijn plannen en beleid gebaseerd op zuinig, efficiënt en waar mogelijk meervoudig gebruik van de ruimte.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 14 juni 2023. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …