Hoe wordt Vught-Centrum veiliger en leefbaarder?

Platform Centrum Vught heeft in Vught-Centrum een flyer verspreid waarin bewoners wordt gevraagd mee te denken of te helpen bij het veiliger en leefbaarder maken van het centrum.

In januari van dit jaar is een enquête gehouden onder 280 centrumbewoners. Daaruit kwam naar voren dat er sprake was van achterstallig onderhoud en gebrek aan handhaving in het Vughtse centrum. Vervolgens zijn bewoners uit meer straten in de gelegenheid gesteld hun mening te geven. Hierbij bleek dat de huidige deelnemers optimistisch zijn over de mogelijkheden het centrum veiliger en leefbaarder te maken. Daarvoor werden veel bruikbare suggesties gedaan door 80 mensen, die de enquête invulden.

Platform Centrum Vught wil stapsgewijs concrete voorstellen doen om knelpunten te verbeteren. Het is de bedoeling om voor elk knelpunt via e-mail te vragen wie in een kleine groep mee wil doen om oplossingen te bedenken. Het platform is van plan bewoners per e-mail te vragen wat ze vinden van de aangedragen oplossingen. Als het nodig is wordt een bijeenkomst belegd of wordt met ondernemers overlegd. Met een voorbeeld wordt de werkwijze aangegeven: ‘Als er voorstellen klaar zijn voor wijziging van het tweerichtingsverkeer en de huidige rijrichting in het centrum gaat het voorstel naar de gemeente met het verzoek binnen een bepaalde tijd aan te geven hoe en wanneer de gemeente de zaak aanpakt.

VughtParticipeert en Welzijn Vught ondersteunen het Platform met adviezen en bij de communicatie. Er wordt nog gezocht naar centrumbewoners die geïnteresseerd zijn en willen meedenken of helpen. Zij kunnen zich melden via: bewonerscentrumvught@gmail.com. Ook mensen die op de hoogte willen blijven kunnen zich op dit e-mailadres aanmelden.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …