Hoe wordt ruimtegebrek basisscholen Vught-Noord opgelost?

Het Vughtse college wil haast maken met de oplossing van het ruimtegebrek in Het Kwartier, het schoolgebouw in het Stadhouderspark waarin de basisscholen De Koningslinde en Het Molenven en Kinderopvang Partou zijn ondergebracht. Door de grote toeloop van leerlingen bij De Koningslinde moesten er al flink wat noodlokalen bijgebouwd worden, sinds Het Kwartier in 2014 in gebruik genomen werd. Destijds werd in de prognoses nog uitgegaan van een krimpende bevolking voor Vught. Dat ligt nu wel even anders en worden er plannen ontwikkeld voor de bouw van 1000 extra woningen.

Samen met de schoolbesturen en directies van de scholen en de kinderopvang, is het Vughtse college tot 3 mogelijke oplossingen gekomen om in de extra huisvesting te voorzien. Een van de oplossingen voorziet in de bouw van een volledig nieuw schoolgebouw voor Het Molenven op enige afstand van de huidige locatie. In andere opties wordt voorzien in extra ruimte op het terrein bij Het Kwartier.

Nieuwbouw aan de Loonsebaan
Het plan voor een volledige nieuwe school met eigen parkeerruimte en kiss-and-ridezone zou gerealiseerd moeten worden op het gemeenteterrein dat ligt bij de rotonde Loonsebaan/John F. Kennedylaan. Deze oplossing heeft de voorkeur van beide schoolbesturen. De scholen krijgen dan elk een eigen plek, waar mogelijk ook de eigen kinderopvang komt. Dat schept betere kansen voor een eigen identiteit en visie per school. Het grote voordeel is dat hierdoor de verkeersdruk rond Het Kwartier afneemt en ook de parkeerdruk van auto’s en fietsen vermindert, terwijl tevens de rotonde aan de Postweg wordt ontlast. Het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen wordt overzichtelijker, omdat elke school een eigen gebouw heeft. Ook wordt volledige nieuwbouw voor Het Molenven gezien als een meer toekomstbestendige oplossing, omdat er is geen sprake meer is van gemeenschappelijk gebruik van ruimten. Er komt bij deze school géén nieuwe gymzaal.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 2 februari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …