Hoe Vughtse kinderen op school leren over kunst & cultuur

Basisscholen in de gemeente Vught besteden veel aandacht aan kunst en cultuur. Elke maand geven we een inkijkje in een kunstproject op een van de scholen in Vught, Helvoirt of Cromvoirt. Deze keer: Openbare jenaplanschool De Lichtstraat in Vught.

De eerste weken van 2023 stond het thema ‘kunst’ centraal op OJBS De Lichtstraat. Alle kinderen, van jongste kleuters tot groep 8, hebben zich ondergedompeld in beroemde schilders, beeldende kunst, pop-art, dans en theater. Ze hebben geleerd om naar kunst te kijken en hebben zelf kunst gemaakt. In de verschillende groepen werd het thema op een andere manier behandeld. Zo hebben de jongste kinderen zich verdiept in grote namen als Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Piet Mondriaan en Karel Appel. Ze hebben veel werken gezien en zijn in de stijl van deze schilders zelf aan de slag gegaan met potloden, verf, kwasten, crêpepapier en papier-maché om zo zelf een kunstwerk te maken. In de middenbouw hebben de leerlingen zich volledig verdiept in één schilder. Ook hebben zij geleerd om te reflecteren op kunst en zo een mening te vormen. Ze kregen bijvoorbeeld vragen als: vind je dit mooi en waarom vind je het mooi? In de bovenbouw is gekeken naar heel diverse kunstvormen: van pop-art tot theater en van schilderkunst tot hoorspelen. Ook is hier aandacht besteed aan jezelf uitdrukken door middel van kunst en hebben de leerlingen hun eigen persoonlijke schilderij gemaakt.

Cultuurcoördinatoren
Op elke basisschool in de gemeente Vught zijn cultuurcoördinatoren (ICC’ers) actief: leerkrachten die zorgen dat kunst & cultuur voldoende aandacht krijgen op school. Zij zijn de kartrekkers binnen de school die het cultuurbeleid vertalen naar concrete activiteiten voor leerlingen of scholing voor leerkrachten. Op OJBS De Lichtstraat zijn twee ICC’ers actief: Jitske van Düren en Juliette Wijffels, kleuterleerkracht en leerkracht van de middenbouw. Gevraagd naar het belang van cultuur in het onderwijs vertelt Jitske dat kinderen door kunst anders leren kijken naar hun omgeving. Kunst draagt bij aan de algemene ontwikkeling van kinderen door hen te laten kennismaken met onbekende zaken. In een museum kunnen zij nieuwe dingen ontdekken en leren zij een mening vormen. “Kinderen die moeite hebben met de cognitieve vakken op school, kunnen door middel van kunst en cultuur laten zien waar zij wel goed in zijn en waar hun kracht ligt. Dit is heel goed voor het zelfvertrouwen”, zegt Jitske. Ze merkt dat jonge kinderen echt genieten van schilderijen. Door hen al op jonge leeftijd hiermee te laten kennismaken, hoopt ze dat de interesse in kunst blijft als de kinderen ouder en volwassen worden. Daarom komt niet alleen het thema ‘kunst’ eens in de drie jaar groots terug op OJBS De Lichtstraat, maar zijn er door alle jaren heen uitingen van cultuur in de school te zien. Leerlingen bezoeken bovendien tijdens hun schoolcarrière meerdere keren een museum of een voorstelling, waarbij cultuur een link krijgt met de lesstof.

Plaza Cultura
Om de school en de ICC’ers te helpen met het maken van keuzes op het gebied van cultuur kunnen ze terecht bij Plaza Cultura, de cultuurcoaches in de gemeente Vught. Deze organisatie ondersteunt scholen in de gemeente Vught op allerlei vlakken als het gaat om kunst en cultuur op school. Jitske vertelt dat Plaza Cultura haar helpt om het beste uit het cultuurbudget te halen; niet alleen helpen de cultuurcoaches met het formuleren van een doel van cultuureducatie op school, ook zorgt Plaza Cultura voor een duidelijk overzicht van al het kunstaanbod en worden de ICC’ers geholpen met het selecteren van de juiste workshops, lessen van vakdocenten, tentoonstellingen of voorstellingen passend bij de school en de visie op cultuur.

2200 euro voor ALS
Als afsluiting van het thema kunst werd op 10 februari op De Lichtstraat een ware tentoonstelling gehouden en konden (groot)ouders door de hele school alle kunstwerken bekijken, terwijl de kinderen uitleg gaven bij hun kunstwerk. De kunstwerken konden gekocht worden en zo wilde de school geld ophalen voor Stichting ALS. Uiteindelijk is dankzij de verbindende kracht van kunst meer dan 2.200 euro opgehaald en gedoneerd aan deze stichting.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …