AFGELAST De Adviesraad Sociaal Domein verzorgt een inspirerende bijeenkomst

U heeft affiniteit met zorg voor ouderen en jeugd? Of u draagt participatie een warm hart toe en wenst armoede en eenzaamheid te bestrijden? Als dit u aanspreekt kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 12 maart a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in DePetrus.

Sociaal domein
U wordt deze middag als inwoner van Vught in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan over uw ervaringen, wensen en verwachtingen met betrekking tot de gemeentelijke diensten in het Sociaal Domein. We staan stil bij ontwikkelingen over jeugd, wonen, werken, omzien naar elkaar en ouderenzorg binnen Vught.

Anke Siegers
Maar voordat we dat doen geven we eerst het woord aan Anke Siegers. Anke is organisatiepsycholoog en zeer deskundig in het Sociaal Domein. Zij laat ons deze middag ervaren hoe je veranderingen in het Sociaal Domein kunt vormgeven en wat daarvoor nodig is. We verbinden deze kennis aan de eerste bevindingen die wij als Adviesraad hebben opgedaan uit de vele gesprekken die we de laatste tijd hebben gevoerd met inwoners en organisaties. U als betrokken burger bent hierbij van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, u kunt spontaan binnenlopen bij DePetrus. Wij zien uit naar uw komst.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …