Hoe maken we samen Vught aardgasvrij?

We moeten van het aardgas af. In 2050 mag geen enkel gebouw in Nederland meer met aardgas worden verwarmd. Dat lijkt nog ver weg, maar het is een ingewikkelde zaak die heel wat voeten in de aarde heeft. Zo moet iedere gemeente aan het eind van dit jaar al een plan klaar hebben waarin de alternatieven voor aardgas uitgewerkt zijn, de Transitievisie Warmte. Op 23 februari hield de gemeente een eerste informatie-avond voor haar inwoners en op 13 juli was de tweede avond. Weliswaar online via Teams, maar er was veel belangstelling. Er zijn heel veel vragen en nog lang niet genoeg antwoorden.

Door Ada Imming

Het ingewikkelde zit hem vooral in het feit dat de mogelijkheden eigenlijk per woning en vaak per wijk verschillen. Daarbij speelt de leeftijd en de staat van de woningen en bedrijven een grote rol. Om dat goed in kaart te kunnen brengen, heeft de gemeente Vught, Cromvoirt en Helvoirt opgedeeld in wijken en weergegeven in een concept-Transitiekaart. Er is zorgvuldig onderzocht welk transitiepad in welke buurt de beste keuze is en worden er handvatten geboden. De Transitiekaart is slechts een concept en dus nog niet ‘in beton gegoten’.

In de vervolgstappen wordt de huidige situatie bekeken, dan hoe de woning gereed gemaakt kan worden voor de transitie, dan het aardgasvrij maken, waarna de woning CO2-neutraal is.

Vele vragen
Maar eer het zover is doemen er vele vragen op. Mensen willen duidelijkheid en ze willen aan de slag. Belangrijk bij de overstap van aardgas naar schone energie is de betaalbaarheid en de toekomstbestendigheid. Het is noodzakelijk dat inwoners meedenken, meewerken en goed geïnformeerd worden. “De vragen en de zorgen moeten meegenomen worden om te komen tot een goede visie”, meent Lennart van Gameren, die de informatie-avond leidde. Hij is Adviseur Klimaatadaptatie bij Over Morgen, Adviesbureau voor Duurzame Leefomgeving. Hij werd bijgestaan door collega’s Tomas Mathijsen en Ferdinand Michiels.

Alternatieven
De meeste vragen zijn er op het gebied van de kosten, de leeftijd van het huis, wanneer ben ik aan de beurt, de betaalbaarheid, de mogelijkheden, de alternatieve bronnen, de verplichting om mee te doen en de startkansen. De genomen stappen moeten ook elke 5 jaar herijkt worden. Welke oplossing is voor uw buurt nou het meest voor de hand liggend en sommige oplossingen zijn duurder dan aardgas. De verschillende opties zijn onder meer:

  • Een Warmtenet, dat is een gezamenlijke oplossing voor een gebied waarbij energie gewonnen wordt uit bijvoorbeeld oppervlaktewater, uit de bodem, uit de lucht of uit het riool.
  • All Electric, alle aansluitingen in huis op elektriciteit met een warmtepomp. Dat is individueel per woning. Voor de overstap kun je een natuurlijk moment afwachten zoals de vervanging van je cv-ketel.
  • Hybride, een hybride warmtepomp waarbij je de resterende gasvraag kunt verduurzamen. Voor oudere, moeilijk te isoleren woningen zou dat een tijdelijke oplossing kunnen zijn.

Voor bedrijven moet je denken aan maatwerkoplossingen. Het is zaak om goed te verkennen wat kan en niet zomaar iets te kiezen. Alternatieven als waterstof en duurzaam gas zijn op dit moment nog schaars.

Vragen voor de inwoners
Vragen die opgeworpen werden door Van Gameren waren: Welke kansen ziet u als inwoner om stappen te zetten naar een aardgasvrij huis? Waar zitten de drempels om tot actie over te gaan? Wat hebt u nodig om over te gaan tot actie? Ziet u mogelijkheden om samen met de buren hiermee aan de slag te gaan of spelen er al zaken in de buurt waar u bij aan kunt haken?

Er is een enorme hoeveelheid informatie en heel veel vragen. Dat bleek uit de reacties van de deelnemers aan deze informatie-avonden. Het wordt interessant gevonden, maar ook heel ingewikkeld. Welke subsidies zijn er en welke acties brengen de meeste kosten met zich mee? Het is dan ook van belang om te blijven kijken naar de opties met de laagste kosten. De Transitievisie is de eerste stap en dan volgen er nog vele om tot uitvoering te kunnen komen.

Hulp
En er is hulp! Er houden zich verschillende organisaties bezig met deze materie zoals de VET (Vughtse Energie Transitie). VET wil energiebesparing, duurzame energieproductie en een overstap naar duurzame energie in Vught stimuleren. VET geeft voorlichting en advies en werkt aan projecten om burgers, bedrijven en overheid te helpen om te komen tot een CO2-neutraal Vught, zoals Zonnemaatje samen met Haaren, Samen Slim Rijden met Autobedrijf Van den Udenhout, het Zonnepanelenproject op het dak van Prins Hendrik, de oplaadpaal op zonnestroom voor e-bikes bij het gemeentehuis en het advies aan de Martinihal waar 20.000 euro per jaar bespaard kan worden door het gebruik van ledverlichting en 400 zonnepanelen. Als u advies wilt voor zonnepanelen en aardgasvrij wonen, kunt ook u bij VET terecht: vet-vught.nl.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …