Hoe maakt Vught woningtoewijzing transparanter?

Alle partijen in de Vughtse raad zijn het met elkaar eens dat er een transparante toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen moet komen. Dit om een herhaling te voorkomen van de wijze van gunning van de 34 koopwoningen op het Isabellaveld. Dat zal nog niet zo meevallen, want gemeenten moeten rekening houden met allerlei regels en afspraken zowel uit Europa als uit de regio. Diverse raadsfracties gaven aan de randen van de juridische mogelijkheden te willen opzoeken om de toewijzing beter te regelen.

D66 had de beantwoording van de schriftelijke vragen van het college ter opinievorming op de agenda van de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 4 april gezet. Volgens Fons Potters (D66) met de bedoeling om in de raadsvergadering van 11 april te komen met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ waarin het college verzocht wordt te komen met kaders om een herhaling van de gang van zaken bij het Isabellaveld te voorkomen. Potters vertelde dat hij, om zicht te krijgen op hoe de toewijzing zou verlopen, zelf had ingeschreven voor meerdere woningen op het Isabellaveld. Binnen 48 uur had hij al bericht dat hij geen woning kreeg toegewezen, net als de meeste van de andere 400 inschrijvers. Potters had het sterke vermoeden dat de kopers al bekend waren. D66 ziet graag dat er in de toekomst meer gekeken wordt naar doorstroming van ‘scheefwoners’ en dat Vughtenaren meer kansen krijgen.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 10 april. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …