Hoe komt Samen voor Vught tot een reactie op het Tracébesluit PHS?

Het definitieve Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel ligt sinds 3 juni ter inzage. U kunt het gaan inzien op het gemeentekantoor van de gemeente Vught. Het is digitaal te raadplegen op www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel, onder het kopje ‘documenten’.

Iedereen die twee jaar geleden een zienswijze heeft ingediend, heeft via een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een eigen kenmerk doorgekregen (het achtcijferige getal rechtsboven aan de brief onder ‘Uw kenmerk’). Dit kenmerk verwijst naar de eigen zienswijze in de Nota van Antwoord (een van de documenten bij het Tracébesluit waarin de antwoorden op de zienswijzen worden gegeven). Dan kunt u zien hoe uw eigen zienswijze is beantwoord. Het kenmerk van ‘Samen voor Vught’ is: 57100409

Wijzigingen
Er is in vergelijking met het ontwerp-Tracébesluit een aantal wijzigingen doorgevoerd, mede naar aanleiding van zienswijzen die de bewoners hebben ingediend. Deze wijzigingen kunt u vinden op bladzijde 134 van het Tracébesluit (in deel III onder paragraaf 2.4.5, tabel 2-7). Samen voor Vught zal dit definitieve besluit bestuderen om te zien of er zaken zijn die niet goed zijn geregeld. Aan de hand daarvan wordt bekeken of het zin heeft om een beroepschrift in te dienen bij de Raad van State. Daarvoor is tijd tot en met woensdag 15 juli 24.00 uur.

Een groot deel van de omvangrijke documenten gaat over Vught. De kleinere documenten (< 10 MB) gaan bijna allemaal over Vught. In de documenten is met een grijze achtergrond aangegeven welke zaken er veranderd zijn ten opzichte van het ontwerp-Tracébesluit.

Twee jaar geleden heeft een grote groep leden van Samen voor Vught in een gezamenlijke actie een volledige zienswijze samengesteld over alle aspecten van het project. Marianne van Erp: “We hebben nu degenen die toen voor de diverse onderwerpen met een werkgroepje de zienswijzen hebben geschreven, gevraagd om naar die speciale onderwerpen te kijken. Het gaat om de onderwerpen Trillingen, Geluid, Luchtkwaliteit, Externe Veiligheid en Afwikkeling Lokaal Verkeer. Als u een bijdrage wilt/kunt leveren bij deze onderwerpen, meld u dan alstublieft aan via info@samenvoorvught.nl. We bekijken nog op welke manier en op welke locatie we met inachtneming van de coronamaatregelen met een grote groep bij elkaar kunnen komen om over onze bevindingen nader te overleggen. Daarover berichten we zo snel mogelijk.”

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …