Hoe kan ik mijn financiën het beste inrichten en beheren?

Financieel misbruik komt in verschillende vormen voor. Wat kunt u doen om uzelf of iemand anders in uw omgeving te beschermen tegen misbruik? Via internet, telefonisch of op straat met de zogeheten babbeltrucs, maar ook in huiselijke kring. In dit artikel worden enkele hulpmiddelen gegeven voor het inrichten en beheren van uw financiën.

Probeer zo lang mogelijk zelf de regie te houden over uw financiën. Moet u de regie toch uit handen geven, maak dan gebruik van een volmacht. Met een volmacht kunt u uw bankzaken voor een deel uit handen geven. U geeft dan iemand het recht namens u te handelen. Bijvoorbeeld uw partner of een familielid. Iemand die u goed kent en vertrouwt.

Volmacht aan meerdere personen
Door meerdere personen de volmacht te geven, voorkomt u dat degene die u vertrouwt misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden. Zo controleren de vertrouwenspersonen elkaar. Voor reguliere bankzaken krijgt maar één persoon de volmacht. U kunt wel een toezichthouder aanstellen. Uw bank kan u hiermee helpen.

Huishoudrekening
Merkt u dat u of uw partner weleens vergeet wanneer en waarvoor geld is betaald? Of is er sprake van beginnende dementie? Dan kan het openen van een aparte huishoudrekening (met eigen pas en pincode) naast de eigen rekening een oplossing zijn. Op deze bankrekening stort u een bepaald bedrag. De eigenaar van de rekening kan dat bedrag zelfstandig uitgeven, maar niet meer dan dat.

Levenstestament
Een levenstestament is een notariële akte waarin u uw wensen vastlegt voor een periode waarin u – door ziekte of ouderdom – zelf niet meer kunt beslissen. In een levenstestament kunt u bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aanwijzen die medische beslissingen mag nemen. Ook kunt u een gemachtigde benoemen die uw financiële zaken regelt.

Meer informatie
Neem contact op met uw bank of notaris voor meer informatie over bovenstaande mogelijkheden. Of kijk op socialekaart.vught.nl voor meer informatie en tips.

Kijk ook bij

Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging

In de meest recente uitgave van ‘Schatten van Vught’ vertelt Wieke Schrover over een dramatische …