Hoe gaat Vught ambitieuze plannen betalen?

Kadernota 2022

De gemeente Vught presenteert voor 2022 opnieuw een beleidsarme Kadernota. De financiële vooruitzichten voor de komende periode van vier jaar zijn aangepast aan de actuele verwachtingen. De bijgestelde meerjarenbegroting geeft nu het volgende beeld: voor 2022 een plus van 183.000 euro, 2023 een negatief resultaat van 98.000, 2024 +328.000 en 2025 +130.000 euro. Het gaat om ‘dagkoersen’ en de cijfers kunnen, voor de begroting in november definitief wordt vastgesteld, nog aanzienlijk veranderen. Bovendien heeft de nieuwe coalitie een ambitieus uitvoeringsprogramma vastgesteld, dat nog niet in de Kadernota is verwerkt. De vraag is hoe Vught de uitvoering van deze plannen gaat betalen.

Dianne Schellekens (D66) legde uit dat een beleidsarme Kadernota in voorbereiding op de begroting voor 2022 niet betekent dat er komend jaar weinig gaat gebeuren. Gezien het ambitieuze uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord dat het college heeft gepresenteerd, staat Vught voor een nieuwe start. Die staat garant voor een frisse wind, meer participatie door burgers en transparantie. Schellekens onderkende dat de hoge ambities zorgen voor een flinke financiële uitdaging. Daarom moet er nagedacht worden hoe de gemeente de uitgaven binnen de perken kan houden en de inkomsten kan verhogen. In dit verband pleitte zij voor een goede financiële paragraaf bij elk voorstel. Ook ziet zij in de begroting graag een apart overzicht voor de energietransitie & klimaatadaptatie, net zoals nu het geval is voor Rijksinfra. Schellekens vindt dat een bomenplantprogramma voor Vught de hoogste prioriteit verdient. Daarnaast vroeg zij zich af waarom de kosten van elektriciteit voor de straatverlichting 30.000 hoger geraamd worden terwijl Vught toch minder aan deze post zou moeten uitgeven, omdat de traditionele verlichting vervangen wordt door ledverlichting. Wethouder Toine van de Ven legde uit dat de positieve effecten van de ombouw te hoog waren ingeschat, omdat de ‘verledding’ minder snel gaat dan verwacht. Vught zet in op versnelling van de verledding. In 2018 was 10% van de verlichting led, nu 30%. Van de Ven verwacht dat in 2030 alle straten verlicht worden door ledlampen. Omdat de wethouder niet alle cijfers paraat had, beloofde hij dat er snel een overzicht komt met de stand van zaken, waarin te zien is wat het kost en hoeveel wordt bespaard. In de Kadernota staat nu dat Vught de komende periode jaarlijks ruim 60.000 euro in ‘verledding’ gaat investeren.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 7 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …