Historische Atlas van Vught en Cromvoirt

Hoe zagen Vught en Cromvoirt eruit in vroeger eeuwen? Wat weten we over de oudste bebouwing van kernen als Bergenshuizen en Deuteren (eeuwenlang deel van Cromvoirt)? Wat betekende het voor Vught om als dorp te liggen in de buurt van de vesting ’s-Hertogenbosch?

Hoe veranderde het landschap door grote ingrepen zoals de aanleg van het Drongelens Kanaal, de Lunetten, spoorwegen en rijkswegen? Begin november verschijnt ‘Vught en Cromvoirt in kaart’, een prachige historische atlas met kaarten vanaf 1500. De atlas is een initiatief van de Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught en het Vughts Museum en wordt samengesteld door Ottie Thiers, oud-eindredacteur van de Vughtse Historische Reeks. De atlas telt 80 pagina’s en heeft een groot formaat (30 bij 37 cm.), zodat de kaarten goed kunnen worden weergegeven. Details kunnen zo gemakkelijk worden bestudeerd. Bij elke kaart komt een korte uitleg.

Tot 15 juli bestaat de mogelijkheid om in te tekenen op deze bijzondere aanbieding. De intekenprijs bedraagt € 22,50. Bij dit Klaverblad is een folder opgenomen met informatie hoe op deze atlas kan worden ingetekend. Meer informatie is te vinden op de website van het Vughts Museum.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …