Wim Kievits bij historische vondst op Vughtse heide.

Historisch vondst op Vughtse heide

Bij recent onderzoek nabij de monumentale Lunetten op de Vughtse heide zijn sporen aangetroffen van een oudere datum. Tijdens dat onderzoek werden verschillende interessante materialen aangetroffen, die vermoedelijk verband houden met de 15e-eeuwse Bossche galg, die sedert 1498 ruim 2 eeuwen heeft gefunctioneerd op Vughts grondgebied. Nader onderzoek van aangetroffen houtresten en stenen heeft uitgewezen, dat dit hoogst vermoedelijk restanten zijn van een historische plek, waar Vught al jarenlang op zoek is. Door de droogte van de zandgrond zijn de staanders wonderbaarlijk nagenoeg intact gebleven.

“Een geweldige ontdekking zoals het zich laat aanzien.” Dat waren de eerste woorden die Wim Kievits uitsprak na deze bijzondere vondst. Kievits, leider van deze bijzondere opgraving is voorzitter van de Werkgroep Archeologie, die regelmatig betrokken is bij opgravingswerkzaamheden in Vught. Hij en andere leden van de werkgroep waren ook al betrokken bij de opgraving van de fortificatie van het hoornwerk bij Fort Isabella, waar tevens de menselijke resten van 2 jonge soldaten in maart 2019 werden aangetroffen.

“Een week geleden kwam een Vughtenaar hier langslopen om zijn hond uit te laten en die begon op die plek te snuffelen en wist niet van wijken. Daarna vond de Vughtenaar de eerste sporen en meldde dit bij de gemeente. Vervolgens ben ik ingeschakeld,” vertelt Kievits. “Dit gebied kent een lugubere geschiedenis. Bij twee vennetjes in het gebied lag vroeger het galgenveld. Het is nu gedeeltelijk in gebruik als militair oefenterrein.”

Beruchte plek
Kievits geeft aan nog niet alles te kunnen vertellen, want “als het inderdaad waar is wat hier gevonden is, hebben we te maken met een beroemde maar ook beruchte plek, waar in Den Bosch criminelen werden opgehangen en in Vught te kijk werden gezet. Het betreft de Bossche galg, we hebben deze altijd gezocht maar nooit gevonden. Of deze vondst invloed gaat krijgen op de nu bestaande route Linie1629 wordt meegenomen in het onderzoek.”Vughtse hei Burgemeester Van de Mortel heeft Kievits laten weten zo spoedig mogelijk de locatie te bezoeken. Op zeer korte termijn zal het volledige monument verder worden opgegraven en indien mogelijk geconserveerd. In verband met het onderzoek wordt de exacte locatie momenteel nog niet blootgeven om verstoring van de opgraving te voorkomen.

Torentjesgalg
Voorzitter van het Vughts Museum Henk Smeets is op de hoogte gebracht van deze historische vondst en was meteen bereid een interview te geven over de vondst. Wel maakte hij zich zorgen over de Linie 1629. Zal de Linie weer moeten worden aangepast? In gedachten ziet Henk Smeets het fantastische monument al in het Vughts Museum. “Stel dat het hier gaat om de 3 torentjesgalg uit 1498 dan is dit een unieke vondst. Daar moeten we in DePetrus ruimte voor maken. Hier trekken we van heinde en verre veel publiek mee.”

Geïnteresseerd?
Smeets: “Helaas is het nog niet mogelijk DePetrus open te stellen voor publiek. Daarom krijgen inwoners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt als eerste de gelegenheid een afspraak te maken om delen van het monument te bewonderen, terwijl het geconserveerd wordt, waarbij Henk Smeets persoonlijk uitleg zal geven. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar redactie@novo3.nl om in aanmerking te komen voor een bezoek. Wees er snel bij want op=op. Er zijn maar een paar tijdsloten per dag beschikbaar.

 

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …