Patisserie De Rouw

Het Vughts Museum pakt de draad weer op

Toen in februari 2020 Petrusbode 42 verzonden werd kon niet vermoed worden dat het Vughts Museum in DePetrus korte tijd later zou moeten sluiten in verband met corona.

Van de nood een deugd makend liet het Vughts Museum toch van zich horen, onder anderen door de wekelijkse publicatie van één van de Schatten van Vught in het Klaverblad. Een foto en een verhaaltje over een interessant onderdeel van de collectie van ons museum. Aan de reacties te merken een initiatief dat zeer werd gewaardeerd. Op woensdag 8 juli verscheen hiervan de 15e en laatste in het Klaverblad. Via deze link zijn deze publicaties nog eens rustig na te lezen.

Kijk ook bij

Jubileumtentoonstelling 100-jarige kunstenaarsvereniging AKKV

‘Water & Vuur’: Bezieling, Religie, Kunst Tot en met 31 januari 2021 is in het …